SI NEI TIL BARNEBORTFØRING!

Jeg er far til et barn som er bortført til utlandet, og jeg trenger din hjelp for å kreve historisk endring i dagens lovverk. Hver stemme teller i kampen for rettferdighet!!

Haagkonvensjonen og Luganokonvesjonen er to avtaler som våre politkere har signert med gode intensjoner, men dessverre er begge avtalene med på å legalisere og belønne barnebortføring. Politikerne er kjent med problemet, men vil ikke lytte eller hjelpe de som er rammet.

Når et barn forsvinner fra Norge, underlegges man domstolen i landet barnet er bortført til. Den som bortførte barnet får fastsatt sitt barnebidrag av lokal domstol. 

NAV Internasjonal krever så inn pengene i henhold til den utenlandske dommen.

 

I tillegg til barnebidraget blir man også idømt å betale 100% av reiseomkostningene i forbindelse med besøk av barnet.  Høye advokatkostnader gjør det ikke lettere , og de fleste skjønner at totalkostnaden er ofte så høy at bidragsyter  ikke lenger har råd til se sitt eget barn. Den som ble frarøvet barnet blir straffet flere ganger!

Nav bryr seg ikke og skylder på våre folkevalgte. -NOK er NOK!

Signer og forlang at våre folkevalgte endrer lovverket slik at NAV IKKE kan anerkjenne en utenlandsk dom som belønner bortføring og samværsabotasje. Årlig bortføres 75 barn til utlandet. HVERT BARN fortjener DIN STEMME i kampen for rettferdighet! 

SIGNER OG KREV ENDRING I DAGENS LOVVERK!!


KJELL MADSEN, LIKESTILLING FOR FEDRE    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at KJELL MADSEN, LIKESTILLING FOR FEDRE kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook