Samtykkelov for å beskytte voldtektsoffere

1 av 10 kvinner i Norge rapporterer at de er blitt voldtat, og rundt 86% av disse blir begått av noen man kjenner. Nesten en tredjedel av de som blir voldtatt forteller aldri om voldtenkten, og statistikk fra krisesenter sekreteriatet viser at kun 10,5% av kvinner som har opplevd voldtekt melder saken selv til politiet. På tross av store mørketall, er antakelig dette tallet høyere for menn som har blitt utsatt for voldtekt. Voldtekt er underrapportert på grunn av manglende tillit til rettssystemet, eller frykt for ikke å bli trodd. I Norge er ikke mangel på samtykke i seg selv nok til å regnes som voldtekt i norsk rett. Dette betyr i praksis at voldtekter faller utenfor lovverket, og går ustraffet. Tiltross for sterk kritikk av FN, vedtok Stortinget 5.april 2018 å ikke endre den nåværende straffeloven til en samtykkelov. Dette har blirt omtalt av Amnesty som et svikt av voldtektsoffer. Storbritania, Sverige, Irland, Belgia, Island, Tyskland Kypros og Sverige har alle en samtykke-basert definisjon. Nå er det på tide at Norge tar grep for å værne sine kvinne og menn.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Amalea Salvail fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...