Sammen for en bedre fremtid

sammen1.pngOpprop for et bedre samfunn, en bedre kommune og et enda bedre Kristiansand.

Kjære medborgere av Kristiansand og omegn. Hvilket samfunn vil vi ha? Hvordan ønsker vi å være mot hverandre? Hva bør våre barn forvente?

Jeg som en engasjert og nøytral person henvender meg til dere med en oppfordring om å skape et mer positivt samfunn, en enda bedre Kristiansand preget av et respektfullt klima, god tone og positiv fremtoning i vår kjære by. La oss inspirere av våre barns perspektiv og forståelse for medmenneskelighet, og jobbe sammen for å bygge opp under gode verdier som kan løfte vårt samfunn til nye høyder. Løfte i felleskap, nettopp for at vi sammen finner det aller beste i hverandre. 

Er du med? Vil du også ha et bedre samfunn, en bedre kommune og da en enda bedre Kristiansand?

Hvis du er enig, signer oppropet, så kan vi, så mange som mulig, sammen vise hva vi vil og at vi gjør dette i fellesskap.

Vi ønsker å bygge et bedre samfunn tuftet på viktige elementer som;

Respektfull Dialog: 

Som politikere og lokale medier har vi en unik mulighet til å påvirke opinionen og retningen for Kristiansand. La oss huske at enhver diskusjon bør være preget av respekt og verdighet. Ved å utvise respekt for hverandres synspunkter, kan vi skape en atmosfære der ideer kan blomstre og samarbeid kan trives.

Positivitet I Fokus:

La oss være bevisst på kraften av positivitet. En positiv tilnærming til debatter og samtaler kan bidra til å løfte stemningen og skape rom for kreative løsninger. La oss rette søkelyset mot det som forener oss, og jobbe sammen for å finne veier fremover som forsterker våre medborgere.

Ingen Utenfor:

Som barnas perspektiv lærer oss, må vi alltid være oppmerksomme på de som kan føle seg utenfor. La oss strekke ut en hånd til de som har ulike synspunkter eller som føler seg oversett. Sammen kan vi bygge en inkluderende politisk arena der hvor din stemme blir hørt og tatt seriøst uansett status eller bakgrunn.

Hensyn Og Empati:

La oss praktisere hensyn og empati i våre debatter. Som gode medborgere av Kristiansand og Norge bør vi alltid huske på at bak hver politisk standpunkt er det en person med følelser og tanker. La oss vise omsorg for hverandre og skape en kultur der selv de mest krevende diskusjonene kan føres på en konstruktiv måte.

Invitasjon Til Samarbeid:

På samme måte som våre barn inviterer hverandre til å leke, la oss også invitere til samarbeid. La oss søke etter muligheter der vi kan jobbe sammen for å finne de beste løsningene for vårt samfunn. Sammen står vi sterkere.

Gode Venner For Kristiansand:

La oss være gode venner for vår by. Dette betyr å stå sammen i motgang og suksess, og alltid handle med Kristiansands beste for øye. La våre diskusjoner og handlinger gjenspeile den omsorgen vi har for vårt felles hjem.

Støtte Til De Som Sliter:

Som samfunn må vi støtte de som sliter. La oss vise ekstra omsorg for de som kanskje ikke har ressursene eller styrken til å delta i debatter på lik linje. La oss arbeide for en politisk arena der alle kan delta og føle seg inkludert.

Løft Hverandre Opp:

Til slutt, la oss minnes at vi har makten til å løfte hverandre opp. Gjennom ord og handlinger kan vi inspirere og motivere våre medborgere til å bidra til en bedre by. La oss være hverandres støttespillere og skape et Kristiansand som vi alle kan være stolte av.

Lære Av Feil:

Ingen av oss er perfekte, vi gjør feil siden vi er mennesker. Det som er bra med feil, er at vi alle kan lære av de for å blir smartere, bedre og mer produktiv for hverandre.

Sammen kan vi bygge opp under disse verdifulle prinsippene og skape et klima i Kristiansand som virkelig reflekterer den medmenneskelighet og gode verdier som vårt samfunn står for. For våre barn, for våre medborgere og for Kristiansands og hele samfunnets fremtid.

Oppfordringen går til alle som ønsker et bedre samfunn, og spesielt oppfordres politiske partier og grupperinger samt redaktører og redaksjoner i ulike mediehus som alle har en helt spesielle rolle i samfunnsutviklingen i Agder. 

Oppfordringen er herved gitt – signer oppropet du også. La oss bli mange, la oss vise tydelighet og ikke minst la oss sammen ta ansvar. 

Med vennlig hilsen: 

Glenn-Thomas Haugaard

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Glenn-Thomas Haugaard fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...