Samiske barnehageplasser i Alta

Screenshot_20210311-231943_Chrome.jpgVåre barn er det kjæreste vi har og vi trenger din underskrift NÅ.

Det viser seg år etter år at samiske barn ikke får plass i en samisk barnehage og at ventelisten er lang. Nu trenger vi sårt deres hjelp til å hjelpe våre barn. 

Manglende samiske barnehageplasser i Alta kommune rammer barnas mulighet til utvikle og bruke samisk, dette vil igjen svekke identitet og vil forfølge barnet livet ut. Vi ønsker å gi barna våre en trygg inngang i livet.

Vårt ønske med underskriftskampanjen er som følgende:

- De samiske barnehagene utvides

Mange samiske barn opptar plasser i de norske barnehagene, slik vil også opprettelse av samiske barnehageplasser gi flere ledige norske barnehageplasser.

 

Det er ikke bare i Alta at det mangler samiske barnehageplasser, derfor er dette en sak av nasjonal interesse. Dersom du støtter flere samiske barnehageplasser, så skriv under.

Ifølge ILO-konvensjon nr. 169 har Norge en forpliktelse å ivareta sitt urfolks særskilte rettigheter. Det betyr at Norge, også kommunene i Norge, har en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns og foreldres interesser. Samiske barn i hele Norge trenger støtte til å bevare og utvikle sitt språk og kultur.

 Etter barnehageloven paragraf 8 tredje ledd presiserer kommunens ansvar for "barnehagetilbud til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur." Også paragraf 2 fjerde ledd i barnehageloven understreker at barnehagen skal ta hensyn til samiske barns språk og kultur i utforming av innholdet.

 

Denne underskriftskampanjen er initiert av samiske foreldre i Alta

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kristine Skorpen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...