Ruters «gladnyhet» - et sorgens kapittel for svært mange!

Stopp raseringen av pendlertilbudet for pendlerne på Skorkeberg og omegn!

- gi pendlerne tilbake det tidlgligere svært velfungerende kollektivtilbud!

- gi oss tilbake bussrutene over Skorkeberg som knytter byen sammen!

- gi oss tilbake rutebussen t/r Drøbak sentrum!

-gi oss tilbake ekspressavgangene t/r Oslo fra kl 0830!

- gi oss samme tilbudet som sentrum nå har fått. Hver halvtime begge veier, hele dagen. Selvfølgelig i tillegg til rushtidsbussene!

- gi oss hyppigere avganger fra 07:00 og fram til 09:00!

- gi oss tilbake ekprssavgangene t/r Oslo lørdager!

- gi ungdommen, eldre, barn, de med nedsatt funksjonsevne, pendlere  tilbake et enkelt kollektivtilbudet UTEN bussbytter!

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Inger-Helene Korsgaard kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook