Redd Kongsgård!

Kongsgård_jpeg.jpg

 

KONGSGÅRD I FARE! Fylkespolitikerne vurderer å legge ned skoledriften på Kongsgård eller å slå den sammen med andre skoler og enheter.

SKOLEN ER EN DEL AV BYENS HISTORIE! Stavanger er den eneste byen i Norge som fremdeles har en katedralskole midt i sentrum og helt inntil katedralen. Katedralskolen er ikke en fylkeskommunal administrativ enhet, den er hele byens skole, skolen i våre hjerter, og det har den vært i snart 200 år. 

LOKALENE ER IKKE ET PROBLEM! For elevene og lærerne som holder til på Kongsgård, er de vakre og tradisjonelle bygningene selve grunnen til at de velger skolen. De små klasserommene gir nærhet og stabilitet; ikke alle trives i åpne hangarer med glassvegger! Praktiske problemer må løses, ikke brukes som unnskyldning til å nedlegge byens stolthet.

HOLD SKOLEN SAMLET! Å slå sammen Kongsgård og andre skoler eller enheter ville innebære å rasere det gode mijiøet som preger skolen og erstatte det med noe mye dårligere: en rekke spredte "terminaler" med en administrasjon som ikke hører hjemme noe sted.

Katedralskolen må bevares som enhet -- og Kongsgård må bevares som dens lokaler! 


Mie Hidle (Stavanger katedralskole)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Mie Hidle (Stavanger katedralskole) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...