Redd Havnehagan friluftsbarnehage !

Havnehagan friluftsbarnehage er foreslått nedlagt. Den er umistelig da den er den eneste i sitt slag i området vårt. Barna her klatrer i trær og sklir på fjell , og har et rikt plante- og dyreliv å utforske. Barnehagen har bærbusker, epletrær og en kjøkkenhage med urter. Dette gjør at barna får bidra til , og lære , hvordan mat kommer fra "jord til bord". Om sommeren beiter det kyr eller sauer i Havnehagan. I omgang med dyr utvikler barn empati, samt økt forståelse for dyr og dyrevelferd.  
Barnehagen er unik og vi har ikke råd til å miste denne.                                                       Barnehagen er kommunal og har 18 plasser for barn fra 4-6 år. Vi har kun to små kommunale barnehager på Abildsø. En konsekvens av en nedlegging vil være at barna i nærområdet vårt må pendle til større barnehager andre steder. Det vil igjen føre til en mindre trygg skolestart for barna i skolekretsen, da de ikke får samme anledning til å bli kjent med hverandre før de skal begynne på Abildsø skole sammen.