Redd de private Barnehagene i Stjørdal

 

Driftstilskudd for private ordinære barnehager i Stjørdal kommune 2020

Regjering og kommuner har et ansvar for både kommunale og private barnehager – et ansvar for å finne likeverdige løsninger som alle barnehagene kan leve med. De vedtatte satser for 2020 er satt så lavt at de skader de private barnehagene. Skadevirkningen er så alvorlig at noen blir nødt til å stenge, andre må ta opp lån til drift og samtlige går med underskudd. Dette er konsekvenser av forhold som våre barnehager ikke har kunnet forutse eller unngå

Utdrag fra klage sendt fra private barnehager i Stjørdal til Stjørdal kommune 19. november 2019 (klage på driftstilskudd)

 

Stjørdal kommune øker satsen for driftstilskudd 2020 med bare ca 1,5%. Paradoksalt nok har satsen aldri økt med så lite, nettopp det året da behovet for økning er størst.

Effekten av økt bemanning i kommunale barnehager uteblir!

 

Generell kostnadsøkning for private barnehager i Stjørdal kommune kan anslagsvis oppsummeres slik:

  • Bemanningsøkning assistent 4,5%
    Pedagognorm 0,8%
    Lønns/prisvekst 3,1% (deflator)
    Ny pensjonsløsning gebyr 1,0%
    Totalt 9,4%


Det vi opplever nå er en risiko vi ikke kunne forutse, da det er regjering og kommune som bestemmer inntektene og kostnadene. Det er vanskelig å påvirke denne risikoen, barnehagene og barnas skjebne er i andres hender.

 

Lenker om saken

https://www.nrk.no/trondelag/private-barnehager-sliter_-tre-barnehager-i-steinkjer-ber-om-a-fa-bryte-lov-for-a-overleve-1.14867097

https://www.barnehage.no/artikler/hadde-de-statt-alene-er-det-en-fare-for-at-noen-barnehager-ville-blitt-lagt-ned/480578

  


Emil G. Strand (FAU: Bukkespranget Barnehage)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Emil G. Strand (FAU: Bukkespranget Barnehage) kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook