Propellen Teater-et leve eller ikke leve

Propellen er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere. 

 

Propellen har drevet sin virksomhet i over 10 år uten støtte til drift fra kommunen. Slik vil det dessverre bli de neste tre år også hvis ikke det blir endret på politisk hold.

 

Slik står det i  Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026: 

 

"Propellen teater er en nettverks- og kompetanseorganisasjon for scenekunstmiljøet i Trondheim og Trøndelag, og holder til i en av paviljongene på Bispehaugen skole. Der disponerer de tre produksjonsrom som benyttes av det frie scenekunstmiljøet.

Disse miljøene krever alle en administrativ ressurs som håndterer dialog med huseier, tilskuddssøknader og prosjektplanlegging på vegne av fellesskapet, informasjon/kommunikasjon eksternt og internt, økonomi med mer. 

Dette har hittil i hovedtrekk blitt løst gjennom frivillig innsats av kunstnerne selv. Dette medfører at de får mindre tid til eget kunstnerisk virke, som igjen påvirker deres egen inntekt. Kommunedirektøren er bekymret for holdbarheten i slike modeller fordi de fører til stor slitasje på enkeltpersoner. Det er også en fare for at organisasjonen svekkes. Kommunedirektøren er orientert om behovene fra de nevnte organisasjonene, men har ikke funnet mulighet til å prioritere disse i forslag til

handlings- og økonomiplan 2023-2026."

 

 

Propellen Teater risikerer å måtte legge ned driften på Bispehaugen skole,  der basen er i et av de gamle trebygningene. Propellen Teater har dokumentert gjennom tall og statistikk hvor viktig driften er for scenekunstmiljøet i Trondheim og omeng. Også den pågående treårige forskningen på stedsspesifikt teater viser det samme. Konsekvensene av Trondheim Kommunes handlings- og økonomiplan 2023-2026, som altså ikke prioriterer tilskudd til drift av Propellen Teater,  kan mest sannsynlig bety kroken på døren for driften.

 

Illustrasjonsfoto: Willi DornerGatekunst_Kropper_i_urbane_rom_-_Willi_Dorner.jpg

 

Vis din støtte til Propellen Teater. Skriv under og del.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Berit Rusten fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...