Planpause Geilo/Hol

opprop_bilde.jpgPlanpause Geilo/Hol

Vi støtter alle de i kommunestyret som ønsker en planpause for Geilo/Hol, der en får bedre oversikt over infrastruktur som skoleveg, gangveger, riksveg/fylkesveg, parkering, trafikkork i sentrum, bomiljøer, artsmangfold/artsrikdom, vannforsyning, CO2-utslipp, mv. Dette for å sikre at vi får et godt oppvekstmiljø og mer artsrikdom, gode beiter, lavere utslipp, framover. Handling – nå!


Ola Vaagan Slåtten (på vegne av en stor initiativgruppe)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ola Vaagan Slåtten (på vegne av en stor initiativgruppe) fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...