Pål Andor Østvold Parti- TANNHELSE inn i egenandelsordningen, er første prioritet!

Hei,


Vi trenger din underskrift for å starte nytt bedre parti, og valgloven sier at vi trenger:

500 individuelle underskrifter i et fylke for å starte et politisk parti, eller
5000 individuelle underskrifter fra hele landet for å starte politisk parti.

Jeg er en Uavhengig politiker i Sandnes Kommune hvor jeg er valgt til bystyret for perioden 2015-2019.
Vi er en rekke politikere som har vært og som er aktive i politikken, og som vil få til et parti som skaper nye visjoner og bedre politikk for alle i samfunnet.

HUSKER DERE programmet som gjorde slutt på Braathen SAFE? Det var BEST & BACK konseptet! Og dette innføres mer og mer i dette samfunnet. Og, er det noe som vi Nordmenn ikke liker, så er det forskjellsbehandling.  Mens våre egne sitter på gata uten bosted og mat!, Alenemødre som må fiske mat for å overleve, fattige som ikke har råd til kveldsmat. Ser vi at migranter og asylanter med og uten rett på opphold, får både gratis tannlege, sertifikater, støtte, mat, husly, utdanning, penger og goder som vanlige nordmenn er uten. Det er begrenst med penger til Norske folk som er i nød, men ubegrenset til utenlandske som er her for gyldig eller ugyldig grunn!

KrF, V, MDG, SV AP, SP, H og FrP, holder tilbake til egne trengende, men gir uhemmet til asylantene.
Jeg tenker, hvor tas pengene fra, og hvem går det ut over, og hvordan får vi rettferdighet her, og hvorfor skjules kostnadene med asylantene, og hvem er de nye taperne i samfunnet?
Hvorfor har Norge råd til å betale alle disse pengene til asylantene men ingenting til egne slitere? Hva feiler det dere politikere? Når skal dere ta dere av deres egne?

Vi trenger ny politikk og ny retning! Nå er det på tide at noen tar tak i dette, på tide å gjøre noe for våre egne!

1-Vi er for en restriktiv asylpolitikk og vil ha streng aktiv grensekontroll med visumplikt for spesielle land, samt melde oss ut av EØS/Schengen og ikke gå inn i andre dårlige medlemskap
2-Vi ser at tannhelse er en del av kroppen og vil ha dette inn i folketrygden under samme egenandelsordningen som vi ellers har for kroppen. Vi vil også ha et anstendig helsetilbud til de trengende i Norge og berike livet til de som er falt utenfor samfunnet med mange gode tilbud. Vi vil også ha en rettferdig økonomisk fordeling til uføre, pensjonister og syke.
3-Vi ser at bedriftene må ha mulighet til å etableres og drives, og søker muligheter for et særlig fornuftig skatteløp/tilskudd på innovasjon og oppstart.
4-Vi er imot EU/EØS/TTIP/TISA etc., Og støtter handelsavtaler og WTO. Som andre land har.

Vi ønsker deg velkommen til å være med å gjøre dette landet til et land som gir like mye til våre barn, som vi fikk når vi var barn. Bedre muligheter og rettferdighet i fordelingen, for gamle, syke, uføre, trengende i alle samfunnslag!
Velkommen til en trygg fremtid, der ære og sannhet går hånd i hånd med politikere som ikke er der for seg selv, men for politikken som årsak til det engasjementet som legges ned, å lykkes er lønn nok for mange.

Hjelp oss med din underskrift på dette oppropet, under neste bilde, slik at vi får dannet et nytt bedre parti :)

Med vennlig hilsen

Pål Andor Østvold
Uavhengig politiker i Sandnes Bystyre
for perioden 2015-2019