Øre-nese-halsklinikken på Myre skal beholde sine stillingshjemler

Befolkningen i Nordre Nordland og Sør-Troms er så heldige at en av landets dyktigste spesialister innen Øre-nese-hals har vært etablert i Øksnes i 25 år. Erik Zadig og hans kolleger på Myre har dekket regionens behov for denne spesialisttjenesten på en utmerket måte. Nå ønsker Helse Nord å sentralisere mer, og har vedtatt å fjerne hjemler herfra slik at kun Erik Zadig gjenstår. Det fratar Erik muligheten for å jobbe i team innen en utfordrende spesialisttjeneste, og vi risikerer at Helse Nord med dette bidrar til at klinikken utarmes.
Det er ikke rettferdig at distriktene blir fratatt slike statlige nøkkelbedrifter - spesielt når de ønsker å være her. Alle disse tiltakene som det offentlige gjennomfører i et sentraliseringsperspektiv medfører økt fraflytting fra vår bygder.
Vi vil at Helse Nord skal snu i denne saken. Vi vil at Helse Nord går i dialog med vår øre-nese-hals-spesialist Erik Zadig og imøtekommer klinikkens behov for hjemler, slik at tjenestene også i framtiden blir trygget i et godt og utviklende fagmiljø.