Opprop til støtte for oppgradering av Grefsenkleiva og Trollvannskleiva

Grefsen- og Trollvannskleiva trenger sårt en oppgradering for å sikre videre drift. Heisene er snart utslitt og snøkanonene har så liten kapasitet at man ikke klarer å snølegge begge bakkene samtidig.

Uten en sårt tiltrengt oppgradering står bakken i fare for å bli nedlagt på sikt, noe som vil være svært uheldig for de 200 000 som har denne bakken som nærmeste skibakke. Det er vanskelig å se at en oppgradering må gå på bekostning av andre gruppers mulighet for friluftsliv.

Bakken ble etablert på 30-tallet og er helt unik i verdenssammenheng med sin sentrumsnære beliggenhet. Den er utrolig viktig for nærmiljøet, skiskolene, idrettslagene og ikke minst barna i Oslo nord øst. Den brukes både sommer og vinter til trening og uorganisert lek og moro.

Vi som signerer dette oppropet mener: 

  • Grefsen- og trollvannskleiva er en unik skibakke som det er svært viktig å opprettholde. 
  • Vi er bekymret for bakkens fremtid dersom det ikke åpnes for en oppgradering. 
    Det er mulig å få til løsninger som både sikrer drift av bakken og ivaretar andre brukergruppers interesse. 
  • For at bakken skal bli et godt tilbud, og sikre videre drift, trenges det nye heiser, bedre og mer effektiv snøproduksjon og en sammenhengende nedfart fra toppen av Grefsenkollen og ned til parkeringsplassen. Dette innebærer noe terrenginngrep for å få jevnere profil og noe breddeutvidelser der det er mulig uten å komme i konflikt med eventyrskog, kulturminner eller etablerte og mye brukte turstier.  
  • Skiløypa fra akebakkeskogen må opprettholdes. Det må utredes en løsning i form av kulvert, bro eller eventuelt en omlegging av løypa.

Tobias K Torrissen, styremedlem i Kjelsås Alpin    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tobias K Torrissen, styremedlem i Kjelsås Alpin kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...