OPPROP MOT NEDLEGGELSE AV ANGELLTRØA BARNEHAGE

Angelltrøa barnehage har vært en institusjon i Angelltrøaområdet i svært mange år, og er en liten barnehage med bare to avdelinger. Barnehagen fremmer mangfold i foreldres barnehagevalg, og representerer en trygg og lokal base i et område som preges av utbygging og endring. Bare i årene 2020-2027 er det planlagt nybygging av rundt 1400 boliger i umiddelbar nærhet, og det er planlagt minst en privat barnehage tilknyttet utbyggingsprosjektene. Status i dag er 3 kommunale barnehager og 3 private barnehager (samt en studentbarnehage) for området Angelltrøa. Medregnet er Lohove barnehage, som for familier som naturlig ville valgt Angelltrøa barnehage, vil bety utstrakt bruk av bil som fremkomstmiddel. Med den planlagte nedleggelsen av Angelltrøa barnehage, og nybygging av privat barnehage, vil de private barnehagene være den prioriterte løsningen fra kommunens side for vårt område. 
66BC4859-38E0-4711-AAC3-0A760225F212.jpeg

Kommunens egen strategi, Stein Saks Papir, skal gjennom inkluderende lokalmiljø skape felles møteplasser og knytte bånd i lokalmiljøet. Ved å fjerne Angelltrøa barnehage vil nettopp denne lokalmiljøtilhørigheten svekkes for de minste i vårt nærmiljø. 

Angelltrøa ligger i kulturhistorisk hensynssone, og er en av etterkrigstidens største samlede boligutbygginger, påbegynt rundt midten av 1960-tallet. Den opprinnelige bygnings- og strøkskarakteren er forholdsvis godt bevart. Tomten som barnehagen ligger på er eid av Trondheim kommune, og er regulert for offentlig formål – barnehage. Lokalmiljøet vil ikke være tjent med en omregulering av barnehagetomten.

 Ivaretakelse av Angelltrøa barnehagen bør gjøres med hensyn til:

  • kommunens tilbud om barnehageplasser i bydelen 
  • ivaretakelse av lokalmiljøet 
  • ivaretakelse av oppvekstforholdene i nærmiljøet, samt nærmiljøtilhørigheten 
  • ivaretakelse av Angelltrøa som kulturhistorisk hensynssone 
  • oppfølging av Trondheim kommunes miljøstrategi, hvor kollektivtransport, gange og sykkel skal fremmes 
  • Et gjennomgående godt barnehagetilbud til barna i nærområdet

Angelltrøa barnehage har alltid fremmet et godt barnemiljø og et godt medarbeidermiljø, og er en barnehage vi både skal være stolte av, og kjempe for, i tiden som kommer. 

Signer vårt opprop, og støtt arbeidet for at Angelltrøa barnehage skal bestå. 


Liron Hellel (Angelltrøa barnehages foreldregruppe)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Liron Hellel (Angelltrøa barnehages foreldregruppe) kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook