Opprop mot millionkutt i skole og oppvekst i Ullensaker

Skolene i Ullensaker har allerede fått store kutt. Nå står de i fare for ytterligere kutt i budsjettet for neste år. Det er foreslått:

- Millionkutt i voksentetthet i SFO. 

- 20 millioner i kutt i stillinger totalt. Mange av disse vil komme innen skole og oppvekst, men også andre viktige områder som helse og omsorg vil rammes.

- 10 millioner i kutt i "konsulentbruk". Dette høres flott ut, men mange vikarer i skole, barnehage og oppvekst føres på denne posten. Det er de som jobber med barna våre. 

- Omfattende kutt og stor usikkerhet gjennom økonomiplanen kommende år. Planen er saldert med redusert lønns- og prisvekst. Slår ikke dette til, er ytterligere kutt resultatet. 

- Dessuten ble sakene om å igangsette arbeid med nye ungdomsskoler utsatt av formannskapet 21/11 2023. Dette arbeidet må ikke stoppe opp, eller sendes på en ny ørkenvandring med utredninger

Dette er en partinøytral kampanje, som er for alle uansett politisk tilknytning. Målet er rett og slett å påvirke alle partier til å ta skole på alvor. Vi vil at politikerne:

- Stopper kuttene som er foreslått i drift av skole og SFO, inkludert nedbemanning og kutt i vikarbruk 

- Styrker skole og oppvekst minst tilsvarende kutt vedtatt i november 2023.

- Sørger for at planlagte investeringer i nye skoler og barnehager, og rehabiliteringer av eksisterende iverksettes nå! Det er ikke behov for å bruke verdifull tid og flere millioner skattekroner på nye utredninger.

Initiativtaker til denne kampanjen er Lars Halvor Stokstad Oserud, som er far til 3 barn i barnehage og skole i Ullensaker, og lokalpolitiker i kommunestyret. Kampanjen er som sagt partipolitisk nøytral. Det er helt uviktig hvem som  får æren, og hvilke partier sine forslag som blir vedtatt, så lenge barna ikke rammes på den måten som er foreslått.


Lars Halvor Stokstad Oserud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lars Halvor Stokstad Oserud fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...