Opprop mot mangelfull varslingshåndtering av seksuell trakassering i Forsvaret

Til Forsvarsdepartementet og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram:

Opprop mot mangelfull varslingshåndtering av seksuell trakassering i Forsvaret   

Dette er et opprop fra Militært Kvinnelig Nettverk (MKN) for alle militært og sivilt tilsatte i Forsvarssektoren, for å signalisere vår misnøye med Forsvarets håndtering av varslinger og etterlevelse av nulltoleranse mot seksuell trakassering. Vi anser det kritikkverdig at Forsvaret ikke evner å stå for dets uttalte standpunkt mot seksuell trakassering.  

Forsvaret skal være en arbeidsplass der han, hun og hen skal føle seg trygge på at organisasjonen gir ryggdekning om en utsettes for urett og trakassering. Til nå har Forsvaret i flere tilfeller vist ansatte ryggen, gjennom å ikke ta varslingssaker av graverende sort på alvor. Arbeidsmiljølovens paragraf 4-3 sier at «Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden» og «Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas». Da Julie Sandanger modig sto frem med sin historie i VG 8.mai, var dette et eksempel på at Forsvaret som arbeidsgiver ikke etterlever lovpålagte krav til psykososialt arbeidsmiljø. Å la domfelte i tilsvarende saker fortsette i Forsvaret etter uønsket atferd av slik karakter ivaretar ikke arbeidstakers integritet og verdighet.

Forsvaret uttalte senest 9.mai på Dagsnytt 18 at det gjennomføres grundig opplæring og ulike holdningskampanjer mot seksuell trakassering. Dette er ikke nok når kvinner og menn i alle forsvarsgrener har flere historier om trakassering på arbeidsplassen. Det juridiske grunnlaget for skikkethetsvurdering og oppsigelse må på plass og ledere må settes i stand til å håndtere slike saker.  

Vi ber Forsvarsdepartementet se til at Forsvaret etterlever nulltoleransen mot seksuell trakassering og gjør ord til handling. Med dette krever vi et tydelig oppgjør mot seksuell trakassering i Forsvaret og en gjennomgang av varslingshåndteringen, slik at Forsvaret kan være en trygg arbeidsplass for alle.  

Signert av: Hovedstyret i Militært Kvinnelig Nettverk


Militært Kvinnelig Nettverk    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Militært Kvinnelig Nettverk fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...