Opprop mot asylmottak i Meieriet på Bryne

Som foreldre og foresatte har vi ansvar for våre barns oppvekst og sikkerhet i nærmiljøet.

Det er ikke forsvarlig å ta sjanser eller se hva som skjer og håpe på det beste i disse tilfellene, vi har ingen barn og miste.

Hjelp til de som trenger det må ikke skje på bekostning av trygge rammer i lokalmiljøet i og rundt Barne og ungdomskoler og de aktiviteter som er knyttet til barn og unges aktiviteter i  hverdagen.

Vil du at din bolig i Bryne sentrum skal bli umulig å selge og eller halvert i pris?

Det kan knyttes liten tvil til at asylmottak i nærmiljøer byr på utfordringer og at dette utgjør en trussel for sikkerheten til så vel voksne som barn. For de som er imot innføring av et nytt trusselbilde i barn og unges liv oppfordres til å skrive under på oppropet her!

Våre barn har rett til en trygg oppvekst.

Donasjon til de som jobber dag og natt med dette settes inn på:

Konto nr: 32121025263