Opprop for tryggere skolevei mellom Skjellestad og Solberg Skole

FAU ønsker med denne teksten og disse underskriftene å sende en søknad om fartsdempende tiltak på strekningen Skjellestad - Solberg skole

FAU ved Solberg skole er bekymret for skoleveien til elevene som bor på strekningen mellom Skjellestad og Solberg skole og ber nå om fartsdempende tiltak langs skoleveien til

en stor prosentandel av Solberg skoles elever. En del av elevene må i dag krysse Heggedalsveien tre ganger for å komme frem til skolen. Vi ønsker følgende tiltak for å gjøre skoleveien tryggere for våre barn:

 

1. Fartsdempende tiltak på Skjellestad

 

a. 40 km/t fartssone med fartsdumper i Heggedalsveien ved tettbebyggelsen på Skjellestad, mellom Skjellestad gård og forbi Skjellestad bussholdeplass.

En fartsdump før innkjøring til Skjellestadjordet i retning Dikemark, en fartsdump før Skjellestad bussholdeplass i retning Heggedal.

 

b. Fotgjengerovergang over Heggedalsveien fra Skjellestadjordet. Elevene som bor på Skjellestadjordet må krysse veien to ganger i dette området for å komme til Skjellestad bussholdeplass i retning Solberg skole.

Vi mener at det er viktig at fotgjengerovergangen kombineres med 40 km/t fartsgrense og fartsdumper (tilsvarende området på engelsrud ved overganger og Ingolfs Vei bussholdeplass).

I Statens Vegvesens Håndbok 072, Kap 3.1.2 Bussholdeplasser står det: "Det kan være en fordel å plassere humper og andre fartsdempende tiltak nært holdeplasser, der busser har lav

fart uansett." I dette tilfellet vil det fartsdempende tiltaket være plassertrelativt nært bussholdeplassene på Skjellestad.

 

2. 50 km/t fartssone hele veien fra Skjellestad til Solberg skole. Ved innkjøring til Vinnulstadveien fra Heggedalsveien er det et fotgjengerfelt i 60-sonen, her må alle elever som sykler eller går til skolen krysse veien. Vi mener 60 km/t er en høy fartsgrense for denne strekningen. Heggedal/Dikemark området er et av Askers mest snørike områder, noe som deler av året kan føre til høye brøytekanter og uoversiktlige forhold. Strekningen saltes heller ikke i vintersesongen, noe som gjør den ekstra utsatt for utforkjøringer og krever ekstra lang bremselengde slik vi oppfatter det.

I svingen ved Bråte Bru skjer det jevnlige utforkjøringer pga ekstremt glatt føre i forbindelse med elven veien krysser rett ved. Fjellklatrere parkerer langs veien nedenfor Vardåsen fjellet slik at veibanen her er veldig smal. Veien er også veldig populær blant syklister og det skjer en del forbikjøringer til tross for svingete og smal vei.

 

Mye utbygging i både Heggedal sentrum og på Skjellestad de siste årene gjør at vi antar at både antall fotgjengere og biler også har økt på Heggedalsveien siden tidligere målinger. Vi ber derfor om en ny vurdering av sikkerheten langs skoleveien vår. 
Vedlagt er underskrifter

som viser støtte for tiltaket i nærmiljøet. Vi håper å høre fra dere så raskt som mulig.

Hilsen

Solberg skole FAU

Heggedalsveien 99

1385 Asker

Antall vedlegg:
 


 Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Solberg skole FAU kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook