Opprop for et bedre busstilbud i Tromsø!

DE5617C4-75B4-4FB6-BDA7-6B747EBFD7BD.jpegDet er mye fint å se fra bussetet! Post gjerne ditt beste bussbilde i Facebookgruppa "Bedre busstilbud i og rundt Tromsø"!

La Tromsø få et busstilbud som er en by verdig!

I dag er rutetilbudet utilstrekkelig, både for de som bor tredve minutter fra byen, og for de som vil ut og oppleve Tromsøs vakre omgivelser (se https://nordnorskdebatt.no/article/busstilbud-ikke-en-tromso-verdig).

Sporadiske avganger uten korrespondanser, lange omveier i urbane boligstrøk og midtveis bussbytte med lange planlagte ventetider og hyppige forsinkelser og kanselleringer, gjør det lite attraktivt å ta buss ut av byen. Manglende tilbud på kveldstid og i helgene tvinger folk til å ta bilen, og hindrer mange, særlig unge og eldre, fra å delta.

Når busstilbudet er for dyrt og dårlig til at folk vil gi avkall på bilen, så vokser køene på innfartsveiene og arealet med asfalt i sentrum. Hver fulle buss kan krympe køene med en kilometer og frigjøre en kvart kilometer veiareal i sentrum til andre formål enn biloppstillingsplasser.

Derfor krever vi:

Direkte busser til tettstedene uten for bybussens rekkevidde, med faste avganger dagtid, kveldstid og i helgene, så det blir fristende å bruke bussen både til innfart og utfart!

Trykt oversikt over alle distriktsruter, med kart over hvor bussene går, så det blir enkelt å planlegge "Ti på topp med buss"!

Helårs busskort med familierabatt, slik at det blir lønnsomt å bruke buss, også om du har bil og parkeringsplass og dere er flere som reiser sammen.

Vær så snill å dele og signere!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Christina Wegener kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook