Opprop for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved NMH

Fly1.jpg

Budskapet fra klimaforskningen og resultatene fra klimaforhandlingene i Katowice er klare: Den globale temperaturstigningen må begrenses til godt under to grader, helst ned mot 1,5 grader, om store klimaødeleggelser og dels katastrofale konsekvenser skal kunne unngås. Ifølge FN har vi 11 år på å halvere klimagassutslippene. Dette krever offensiv handling, fra alle deler av samfunnet.

Universitet og høgskoler har som samfunnsinstitusjoner et særlig ansvar for at farlige og irreversible klimaendringer ikke skjer. Derfor må undervisning, forskning og formidling være i tråd med klimamålet. Omstillingen kan begynne umiddelbart ved en reduksjon av flyreiser ved institusjonene.

Utslippene fra flyreiser ved NMH er store og de blir stadig blir større. Dette er bekymringsverdig. I det videre arbeidet med NMHs strategiske plan må det legges betydelig større vekt på klima og bærekraftig drift. En gyllen anledning og et betydelig skritt på veien er en omlegging av reisevanene våre ved å fly mindre.

Vi som ansatte og studenter på NMH gjør derfor felles front for en endring som kan gjøre en forskjell. Vi oppfordrer rektor og NMHs ledelse om å fremme tiltak som sørger for at utslipp fra ansattes flyreiser halveres i løpet av få år, senest innen 2025. Vi vil ha en offensiv tiltaksplan som ikke bare bidrar til å redusere våre samlede CO2-utslipp, men som også stimulerer hver enkelt av oss, student som ansatt, til å handle klimapolitisk ansvarlig i den kunstneriske og akademiske hverdagen.

En reduksjon i flyreiser behøver ikke å gå på bekostning av forskning, undervisning, konserter, utvikling og internasjonalt samarbeid. Mange flyreiser kan erstattes av togreiser og videokonferanser. Man kan tenke smartere når man planlegger turnéer, møter og konserter, slik at færre flyreiser er nødvendig, og man kan i større grad vurdere verdien av å gjøre slik virksomhet lokalt og i nærmiljøet. Vi mener at en økt bevissthet og kritisk vurdering av nødvendigheten av flyreiser kan gi en halvering av utslipp fra studenter og ansattes flyreiser i løpet av få år.

Oppropet støttes av Sverker Rundqvist, Désirée Paulsen Bakke, Eskild Myrvold, Lisa Dillan, Henrik Hellstenius, Live Maria Roggen, Haldor Mæland, Are Sandbakken, Håvard Gimse, Kristin Fossheim, Ragnhild Briseid, Erlend Hovland, Peter van Tour, Håkon Thelin, Tor Espen Aspaas, Anders Krøger, Ingrid Skåland Lia, Brynjar Kolbergsrud.


Sverker Rundqvist (SUT): sverker.rundqvist@me.com    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Sverker Rundqvist (SUT): sverker.rundqvist@me.com kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook