Opprop for å beholde kvaliteten på sentrumsskolene i Sør-Varanger.

Budsjettforslaget fra Sør-Varanger kommune viser at det bør spares 25 millioner kroner i oppvekstsektoren. Sentrumsskolene (Kirkenes barne- og ungdomsskole, 9910 skolen, Hesseng) og Pasvik skole vil merke store konsekvenser av budsjettkuttet, da de må bære ca 22 millioner kroner av disse innsparingene som tilsvarer ca 33 stillinger.

Innsparingene vil selvsagt gå utover kvaliteten i opplæringa våre barn vil få. Konsekvensene vil sannsynligvis bli sammenslåing av klasser, med større elevgrupper og færre elever per lærer. Voksentettheten vil gå ned, noe som vil resultere i mindre oppfølging, og mer belastning på den enkelte lærer. Lærerene vil få mindre fleksibilitet til å gjennomføre tilpasset undervisning. Man kan undre seg over om dette er forsvarlig. Trivselsfremmende tilbud ved skolen som ikke er lovpålagt vil sannsynligvis bli fjernet.

Dette vil ikke gjøre skolene i Sør-Varanger mer attraktiv å ha barna sine på, og går ut over bolysten i kommunen. Dessverre medfører nedskjæringene et betydelig redusert opplæringstilbud til alle kommunens elever, også distriksskolene. Slik den økonomiske situasjonen er nå, er realiteten at Sør-Varanger kommune ikke har råd til å ha et godt tilbud til alle skolene. En avvikling av distriktsskolene (Tårnet skole, Bøkfjord skole og Skogfoss skole) vil spare ca 12,5 million kroner. Det utgjør halvparten av det som skal spares innen oppvekstsektoren.

Nå må våre lokalpolitikere tørre ta grep! Sentrumsskolene klarer ikke opprettholde kvalitet med så store kutt!


Ja til et likeverdig skoletilbud i Sør-Varanger    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ja til et likeverdig skoletilbud i Sør-Varanger fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )