Okkupasjon av Torvet i Kristiansand 29.07 - vi krever svar og handling fra Politidirektøren, Justisministeren og Statsministeren.

Hendelsene i Kristiansand lørdag 29.07 gir grunn til bekymring. At voldelige og ekstremistiske grupperinger får okkupere torget i Norges 5. største by, sender tankene tilbake til 1939. 

Når skolerte provokatører får fritt leide, er det grunn til å tro at neste gang vi ser dem blir de enda mer selvsikre, enda mer utfordrende og at voldsbruken eksalerer helt til politiet setter en tydelig stopper for disse gruppenes handlingsrom.

Problemet med demonstrasjonen, var ikke kun at den manglet tillatelse, den var et brudd på paragrafer om ytringsfrihet i følge Norsk lovverk. Dette er noe som har vært underkommunisert fra både politiets og justisministerens side. Politiet har til og med hevdet at det også var av hensyn til ytringsfriheten at de lot demonstrantene få markere seg i Kristiansand Sentrum. Dette viser enten manglende kunnskap, eller neglesjon av paragraf om hatefulle ytringer i lovverket:
Ytringsfrihetens grenser i Norge:

§ 185. Hatefulle ytringer
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.
0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lov 19 juni 2009 nr. 7

Vi ønsker derfor svar på følgende spørsmål fra Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Justisminister Per-Willy Amundsen og Statsminister Erna Solberg: 

1. Hvordan skal politiet sikres ressurser til å møte ekstremistisk okkupasjon av offentlige rom i fremtiden? 

2. Er det likhet for loven, når prester ilegges 22 dager i arresten for å sitte på gress, skuespillere påsettes håndjern for å stå fast i møte med fremmede okkupanter, mens okkupantene eskorteres av politiet i flere kilometer?

3. Hva har justisministeren tenkt å gjøre for å hindre både den nordiske motstandsbevegelsen, Isis og liknende organisasjoner i å sende agenter til Norge for å rekruttere fotsoldater?