Ny Sten-Tærud skole nå!

IMG_20230505_141843.jpgVi krever at Lillestrøm kommune handler nå!

Gjenom flere tiår har Skedsmo kommune, nå Lillestrøm kommune, nedprioritert vedlikehold og oppgraderinger av Sten-Tærud skole. Sten-Tærud består av to skolebygg. Hoveddelen er fra 1953 og er i svært dårlig forfatning, og bærer tydelig preg av manglende vedlikehold og oppgraderinger. Lilleskolen ble oppført i 1963 med "brakkestandard" og begrenset levetid. Den var aldri ment som en varig skole, men er fortsatt i bruk - 60 år seinere!

Byggene er i liten grad tilpasset dagens behov og krav til moderne undervisning, samtidig som bygningene faller fra hverandre! De siste 15 årene har kommunen kun bevilget penger til akutte strakstiltak, som for eksempel i 2011 da et vindu falt ut..

I 2003 ble Lilleskolen pusset opp ment for midlertidig bruk i det daværende skolesjef uttrykte som "noen år" før Lilleskolen skulle rives. Nå, i 2023, er Lilleskolen i så dårlig forfatning at Lillestrøm kommune foreslår å bruke 14,3 millioner kroner på oppussing som midlertidig tiltak. Hvorfor vil man bruke så mye penger på noe som uansett skal rives? Er det for at Lilleskolen skal bestå i 20 år til?

Vi er redde for at historien gjentar seg - Hvor lenge vil midlertidigheten vare denne gangen?

Vi ønsker full og varig rehabilitering eller nybygg av skolen vår og at Lilleskolen rives!

Signer og vis at du støtter saken - For barna som går på skolen nå, og for alle de barna som skal begynne på skolen i fremtiden!  

 


Jeanette Flåum, Sten-Tærud FAU    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jeanette Flåum, Sten-Tærud FAU fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...