Ny sentrumsskole nå

Vårt mål

Vårt mål er ikke å legge ned grendeskolene. Barna og lærerne i sentrum opplever en hverdag under forhold som ikke er vårt samfunn verdig, og vi ber derfor politikerne om en ny sentrumsskole. Vi har de siste ukene erfart å nærmest bli angrepet av personer både i lokalavis og på sosiale medier i forbindelse med vårt rop om ny sentrumsskole. Det er trist å måtte kjenne på at det er krefter som jobber i mot vårt ønske om at halvparten av barna i Tvedestrand kommune skal få en bedre hverdag. Flere ivrige foreldre fra grendene har gått i diskusjon mot en ny sentrumsskole. Noen mente til og med at noen nye doer og et malestrøk kunne vært nok, eller at alle de 250 barna burde flyttes ut av sentrum. Vi håper og tror at de egentlig ikke mener dette, men at de argumenterer ut fra angsten om å miste sin egen nærskole. Vi føler i hvert fall diskusjonen blir helt feil ved å sette opp by mot bygd, og ber derfor på nytt å rette fokus kun på det det handler om; ny sentrumsskole. Ikke noe annet.

Vårt mål er ikke å få noe fancy arkitektur eller signalbygg i sentrum. Vi ønsker en ny og bedre skole som tilfredsstiller dagens krav. Helt enkelt; Vi krever et godkjent skole- og arbeidsmiljø for barna våre, lærerne deres og de øvrige ansatte. Da hjelper det ikke bare å påpeke feil ved eksisterende bygg. Men for å kunne vise til hvor ille det er, blir vi nødt til å ta opp en del negative ting med dagens situasjon. Vi har tidligere tatt opp at det er synlige skader på bygget, farlige utearealer, sopp, råte, mugg og generelt dårlig inneklima. Men det er enda flere negative aspekter med det eksisterende bygget som er litt vanskeligere å se ved første øyekast. Ett av de er energiforbruk. Hovedbygget er bygget på Bråten i 1867 og har ikke opplevd store ombygginger siden. Deler av oppvarmingen skjer fortsatt med oljefyring som er så uønsket av miljøhensyn, at det til neste år faktisk blir forbudt i Norge. Nesten 10.000 liter med olje ble brukt til oppvarming i snitt de siste årene. I tillegg brukes det i snitt over 400.000 kWh strøm per år kun for hovedbygget, pluss gymsalen med sine rundt 40.000 kWh. Mye av denne varmen er det kun kråkene som nyter godt av, fordi ventilasjonen er så dårlig at vinduene må åpnes for å få inn nok frisk luft. Nå er det ikke et krav fra vår side at den nye barneskolen blir en pluss-skole som den nye videregående skolen (som produserer mer strøm enn det bruker selv), men at ikke partiene som har klima som fanesak er mer på banen og krever en mer miljøvennlig skole, skjønner vi lite av.

Vårt mål er ikke å rette pekefingeren til hvem som er ansvarlig for at halvparten av barna i kommunen har blitt neglisjert over lang tid. Allerede for en hel generasjon tilbake foreslo administrasjonen en ny sentrumsskole, men politikerne gjennom tidene har aldri turt å ta steget. Vi har også registrert at noen av politikerne av og til har tenkt mer på sine egne personlige interesser enn partiet sitt, eller på kommunen som helhet. Det er bare å ta eiendomsskatt som et eksempel. Det har til tider vært mye følelser inne i bildet og for lite samfunnsstyring. Men selv om det er mye sannhet i alt dette, er det totalt irrelevant og lite produktivt i denne diskusjonen å peke med fingeren. Det vi ønsker er at våre politikere tar et klart standpunkt nå, og sier høyt at de har et ønske om at barna i vår kommune skal bli prioritert i årene som kommer.

Vårt mål er ikke å bruke penger vi ikke har. Det argumenteres for at Tvedestrand kommune ikke har råd til ny sentrumsskole. Sannheten er at vi ikke har råd til å la være. Det hjelper ingenting å se bakover og peke med fingeren, om vi ikke kan lære av fortiden. Det hjelper også lite å se kun på nåtiden og si at vi ikke har penger nå, når det er langt fra sikkert at vi blir rikere i morgen. Vi må se framover, fordi framtiden kan vi selv være med på å skape. Det blir ikke billigere å bygge, og med den nye E18 vil veien fra Tvedestrand til Arendal bli kort. Det er viktig at veien fra Arendal til Tvedestrand blir like kort for dem som ser etter et sted å bosette seg, og det krever at vi gjør kommunen attraktiv. En kommune med spredd bosetting klarer ikke å motstå den fryktede sentralisering mot vest uten et sterkt sentrum. Noen vil dra fram grendene som et attraktivt trekkplaster for tilflyttere utenfra. Det er absolutt en liten sannhet i det. Men for å ikke dette i fella igjen og la dette bli en slåsskamp mellom bygd og by, så må vi fokusere på sentrum. Slik skolen i sentrum framstår nå, er det mangfoldig flere som blir skremt vekk fra å bosette seg i Tvedestrand, enn det grendene klarer å trekke til seg. Vår prediksjon er at å investere i en ny sentrumsskole vil tiltrekke seg nye barnefamilier til Tvedestrand. Faktum er i hvert fall at det i dag skremmes vekk mange. Jo flere barnefamilier som tiltrekkes vår kommune, desto mer skatt blir det betalt inn til kommunekassa. Dette resulterer i mer penger til drift og vedlikehold, mer til omsorg av de svakere, mer til kultur, mer til alt. En ny skole i sentrum er mer enn kun en nødvendig investering i barna våre. Det er også en investering i kommunen som bokommune for å tiltrekke seg unge friske skattebetalere. Med økt tilflytting stimuleres boligmarkedet og prisene på eksisterende eiendommer stiger. Økt bosetting drar med seg nye arbeidsplasser i byggebransjen og økt omsetning ellers i næringskjeden. En ny sentrumsskole er ingen utgift, men en investering som vil gi avkastning.

Vårt mål er en bedre framtid for tja... hele kommunen egentlig. Nåværende og fremtidige politikerne må tørre å ta store avgjørelser og stå ved det. Innbyggerne har rett på forutsigbarhet. Her er avgjørelsen egentlig ganske opplagt, men likevel er den tung å ta. En ny sentrumsskole er ikke bare noe en håndfull foreldre «ønsker seg». Vi vil igjen poengtere at det dreier seg om cirka halvparten av barna i kommunen og at det er derfor rimelig å anta at skolesaken kan ha avgjørende betydning for hva mange stemmeberettigede vil stemme ved neste valg. Vi følger nøye med på hva partiene gjør resten av inneværende periode og hva de lover i programmet for neste periode.  Tvedestrand kommune er nødt til å investere i barna sine. I dag har vi kommet så langt at vi ikke lenger kan velge mellom hva vi vil, ønsker oss, eller hva et parti har lovet velgerne sine for 3 år siden. Politikerne har kun ett riktig og humant valg; Ny sentrumsskole nå!

Ann-Cecilie Vestby Haraldsen, Kirstine Løvdal, Yvonne Giving Nilsen,  Julie Sundsdal Nærdal,  Torbjørn Fagervik, Ingeborg Sjaavaag, Bjørn Erik Espeland, Stein Henning Malmgreen, Leif Fage,  Atle J. Goutbeek og mange mange flere...

Vi takker for at også DU viser din støtte ved å signere denne underskriftskampanjen.

47161768_10155734773221821_1902242518636953600_n.jpg

 


Ett av arbeidsgruppene som jobber for ny barneskole i sentrum av Tvedestrand Kommune    Kontakt personen bak underskriftskampanjen