NRK må pålegges å følge egne vedtekter:

I den siste tiden har det blitt veldig synlig for mange av oss hvordan NRK bidrar til å manipulere det norske valget. Vi utfordrer NRK-ledelsen til å ta en debatt med vår partileder Geir Ugland Jacobsen om hvordan NRK skjøtter sitt samfunnsansvar og disse paragrafene.

Signer dette oppropet: Demokratene jobber nå hardt for å motvirke den ensidige propagandaen servert fra NRK.

NRK: egne vedtekter og NRK-plakaten: 

§ 13 NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser. 

Sensur og no-platforming foregår i stor skala med full aksept fra selveste NRK. Selveste kringkastingssjefen, Thor Gjermund Eriksen, har sin politiske bakgrunn fra SV. Han var blant annet pressesekretær på Stortinget for SV og personlig rådgiver for Erik Solheim. 

§ 22 NRK skal fremme barns rett til ytringsfrihet og informasjon, og skjerme barn mot skadelige former for innhold. 

Klimahysteriet ødelegger psyken til barn og ungdom.

§ 27 NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.

Demokratene har passert «en viss størrelse» for en tid siden, dermed skal Demokratene omtales sammen med de andre i den redaksjonelle valgdekningen.

§ 28 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. 

NRK bør avdekke sine egne kritikkverdige forhold som forsømmelse av å være en objektiv mediekanal for hele Norge. 

§ 29 NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. 

NRK opptrer ikke fritt og uavhengig. Det er svært tydelig at NRK har en egen politisk agenda. NRK har en ensidig dekning av blant annet klimahysteriet, migranter og integrering, Covid-19 og vaksinedebatt. I tillegg er dere med på å dempe venstreaktivisters voldelige og verbale angrep overalt.  

§ 43 NRK skal bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold. 

Hva med Norges forhold til The Great Reset? Hva gjelder EU / EØS: Det er stor mangel på informasjon som skal informere det norske folk om hvor mange prosent av lovverket vi nordmenn må forholde oss til; vedtatt på et kontor i Brüssel, og ikke på Stortinget.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Simone Engebretsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...