Nortura Otta skal leve!


Nortura_Otta.jpgNortura vurderer å avvikle fabrikken på Otta for å oppgradere storfeprosessen på Rudshøgda.
 

Dette vil vere eit strategisk uklokt valg. Anlegget på Otta kan vise til høg effektivitet, solid fagkompetanse, gode økonomiske resultat og strategisk geografisk plassering. Med sine 70 arbeidsplassar vil ei avvikling få store negative ringverknader for sysselsetjinga i det geografiske nedslagsfeltet.

I Nord- og Midt-Gudbrandsdalen er leverandørane sin lojalitet til Nortura nært knytt til fortsatt drift ved anlegget på Otta. Ei nedlegging vil kunne resultere i at fleire leverandørar etablerer avtale med slateri utanfor kjøttsamvirket. For eit medlemsstyrt samvirkefortak vil dette gje uheldige økonomiske konsekvensar i eit langsiktig perspektiv.

Underskriftskampanjen er eit krav om fortsatt drift og utvikling ved Nortura Otta, og vil bli overrakt konsernsstyret 20. juni 2019.

Underskrifta di er eit viktig bidrag i kampen for innovasjon og sysselsetjing i ein slagkraftig og oppegåande jordbruksregion! Takk for at du signerer!

Oppland Bonde- og Småbrukarlag    

logo-nbs3.jpg

                         


Oppland Bonde- og Småbrukarlag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Oppland Bonde- og Småbrukarlag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...