Opprop mot minstegrense på 5000 NOK for enkeltmannsforetak med omsetningsfall

logo_farge.jpg

Kjære finansminister, næringsminister og statsminister!

I en pressemelding fra Regjeringen.no den 02.04.2020 blir det foreslått følgende tiltak for foretak som er pålagt av staten å stenge ned i koronakrisen: Foretak med minst 30 % omsetningsfall sammenlignet med foregående måned, vil bli kompensert med 90 % av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Kompensasjonen vil komme etterskuddsbetalt, med krav om nedre grense på 5000 kroner.

For små foretak er minstegrense på 5000 kroner ensbetydende med at svært mange ikke greier seg!

Dette oppropet krever at forslag om nedre grense på 5000 kroner for uunngåelige kostnader, oppheves!  

En nedre grense for faste kostnader på kr 5000 kroner for å få kompensasjon, ekskluderer titusen av enkeltmannsforetak fordi svært mange har lav inntekt og setter tæring etter næring for å kunne leve av sitt foretak. Mange må holde faste kostnader under kr 5000 kroner for å kunne få det til å løpe rundt.  

Regjeringen lover at enkeltmannsforetakene ila. mai måned skal kunne søke om å få dekket 80 % av nærings-overskuddet, med tilbakevirkende kraft - minus karensdagene. Dette framstår urimelig på bakgrunn av umiddelbart 100 % arbeidsforbud. Mange må søke sosialhjelp, men uten å ha rett til dagpenger.  

NRF sine medlemmer, sammen med kollegaer i andre bransjer, er alle behandlere og terapeuter som lever av å hjelpe andre. Våre medlemmer må holde lave kostnader, da klienter som søker behandling må betale alt av egen lomme. Vi er mange profesjonelle behandlere, veiledere og lærere som jobber kunnskapsbasert og helhjertet for å hjelpe andre.

Forslaget vil slik det står nå ramme bl.a.; fysioterapeuter akupunktører, soneterapeuter, kraniosakral behandlere, osteopater, rosenterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter, massører, manuell-terapeuter, healere, aromaterapeuter, kinesiologer, bowen-behandlere, refleksologer, naturmedisinere og homøopater. Dette, for bare å nevne noen.

Vi har lavterskel-tilbud og komplementerende behandlinger. Vi setter oss som mål å lytte til mennesker, jobbe målrettet og helhetlig. Vi bidrar til god folkehelse, og det er en investering i samfunnet. Slik det nå legges opp til, blir privatpraktiserende terapeuter ikke reelt tilgodesett i krisen. Vårt bidrag blir ikke mindre viktig når koronakrisen over.  

Vi ber om at grensen på kr 5000 kroner fjernes, slik at vi beholder flest mulig terapeuter i enkeltmannsforetakene!  

Referanse: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/ (Regjerningen.no)

På vegne av alle som har skrevet under –  

vennlig hilsen Norske Rosenterapeuters Forening.   

 


Norske Rosenterapeuters Forening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook