Norsk pris på strøm i Norge

Norge har i generasjoner spleiset på utbygging av fornybar kraft over skatteseddelen. Vi kunne gjort som 'resten' av Europa og satset på kull. Vi valgte en noe mer kronglete vei med å bygge vannkraftverk. Vi ofret natur på en så skånsom måte vi bare kunne. Vi lykkes og vi eksporterer denne teknologien den dag i dag til verden.

Norge er litt annerledes enn de fleste land i Europa ved at vi har klimatiske forhold som gjør at vi har god tilgang på vann i, til tider, overflod. Derfor bygget vi dammer som skulle ta vare på vannet for å jevne ut over årets skiftende nedbørmengder og snøsmelting. Det overordnede målet har hele tiden vært å ha en sikker forsyning av rimelig elektrisitet til husholdninger, gårder, industrien, næringslivet, private og offentlige virksomheter.

Vi har spleiset på et omfattende nett for transport av strøm til og fra de forskjellige delene av landet. Vi sikret oss ved å ha en moderat utveksling av strøm med våre nordiske naboland. Vi eksporterte når vi så at vi hadde mer enn nok og fikk samme service tilbake når vi trengte mer enn vi selv klarte å produsere. Hele tiden innenfor en pris som står i forhold til produksjon og transport kostnader. Vi har hatt fokus på energioptimalisering og igangsetting av ENØK tiltak for å ikke sløse unødvendig med strømmen.

Nå har norsk strøm blitt en svært ettertraktet vare i Europa etterhvert som befolkningen vokser og disse innser at kullkraft ikke er hverken fornybar, klimavennlig eller særlig bærekraftig. Europa ser at vi har et stort konkurransefortrinn i det de ser på som billg kraft. Det har de rett i, vi har i generasjoner skodd oss rett. Så ettertraktet er den at kraftselskapene får en meget god pris sett med norske øyne. Latterlig lav pris sett med det europeiske kraftmarkedets øyne. Kraftselskapene prioriterer derfor å eksportere i slike mengder at prisen på hjemmebane stadig når nye rekorder.

Kraften vi produserer forvaltes best der den produseres, ikke i et felles europeisk kraftmarked. Vi i Norge har på mange måter gitt fra oss forvaltning av våre kraftressurser gjennom å tilslutte oss EUs energibyrå ACER. Vi har bygget og lagt kabler til våre viktigste eksport land som Tyskland og England.

I disse dager åpnes nok en kabel, denne gangen også til Storbritannia. Parallelt med åpning av utenlands-kabler kommer det en økning på strømprisen for norske husholdninger og industrien vi ikke er rustet til. Det er ikke tilfeldig. Fra før har vi hatt en ufattelig tragisk utbygging av vindkraftverk som har satt vårt strømnett på alvorlige kapasitets utfordringer og vi har måttet oppgradere dette. Regningen kommer til deg og meg. Fortjenesten og utbytte havner i alt for stor grad utenlands via skattedesignede selskaper med adresse til en postboks på Caymanøyene. AS Norge tjener uforholdsmessig mye på dagens system. Kraften og overskudd skal tilbake på norske hender og komme den norske befolkningen til gode.

Vi krever et maks tak på kraftprisen som står i forhold til produksjons kostnader. Strømmen i Norge skal ha norske priser, sett i et historisk perspektiv. Det skal ikke eksporteres en eneste watt dersom det kan medføre økte priser. Dersom det i unntak skjer skal elavgiften redusers tilsvarende og i enkelte tilfeller bortfalle helt. Vi krever at det settes begrensninger på utbytte fra kraftproduksjon, vann og vindkraft dersom kraftprisen har vært lik 2/3 av maksprisen i regnskapsåret.

Vi krever:

  • Prisen på norsk kraft skal aldri overstige 1,5 krone pr kilowatt ut til norske husholdninger inkludert nettleien og alle avgifter.
  • Kraftkrevende industrien skal sikres konkurransefortrinn gjennom langsiktige særavtaler for å hindre flytting av kraftkrevende industri til lavkostland. 
  • Husholdninger som er berettiget bostøtte skal aldri betale mer enn 1 kr pr kilowatt inkludert nettleien og alle avgifter. Det samme skal gjelde for minstepensjonister og småbarns husholdninger med en samlet inntekt på 4g og under.
  • EØS avtalens punkt om tilslutning til det europeiske kraftmarkedet via ACER sies opp med påfølgende fjerning av implementerte lover.
  • Kablene som er bygget til Tyskland og Storbritannia skal kun brukes til eksport dersom det kan garanteres at prisen i det norske markedet ikke påvirkes.
  • Det skal igangsettes tilbakekjøp av aksjer og eierskap slik at disse kommer på norske hender. 
  • Det skal igangsettes et arbeid med å lovregulere alle naturressurser til 100% norske sats kontroll.

Owe Ingemann Waltherzøe    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Owe Ingemann Waltherzøe vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...