Vi behøver NAV ombud i alle fylker

Vi behøver fylkeskommunale NAV ombud. 

NAV er viktig for mennesker i ulike situasjoner. Vi har eldreombud, mobbeombud, likestillings og diskrimineringsombud, personvernombud o.l., men mangler NAV ombud.

Hvorfor behøver vi NAV ombud, og hva skal ombudet gjøre?

  • NAV ombudet skal bidra til å minske avmaktsfølelse og redusere konflikter, som ofte er resurskrevende for NAV/Stadsforvalteren og ødeleggende for mennesker.
  • NAV ombudet skal veilede privatpersoner i forhold til regelverk og påse at relevante lover, som eksempel Forvaltningsloven overholdes. 
  • NAV ombudet skal være underlagt Stadsforvalteren.
  • NAV ombudet skal bidra til bedre samhandling, og få frem utfordringer menesker opplever i møte med systemet.
  • NAV ombudet skal ikke være et klageorgan.
  • https://agderfk.no/ombud-i-agder/nav-ombudet-i-agder/?fbclid=IwAR2CaQxgonOTx-Y8gk2GQq7jTD_gQB_ZSip5RJqSaebP9S1nCB95uJY8fvU
  • Dersom du ser behovet for fylkesmessige NAV ombud, så signer oppropet!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bernt Isaksen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...