Vi behøver NAV ombud i alle fylker

Vi behøver et fylkeskommunalt NAV ombud. 

NAV er viktig for mennesker i ulike situasjoner. Vi har eldreombud, mobbeombud, likestillings og diskrimineringsombud, personvernombud o.l., men vi mangler NAV ombud.

Hvorfor behøver vi NAV ombud, og hva skal ombudet gjøre?

  • NAV ombudet skal veilede privatpersoner i forhold til regler og systemer. 
  • NAV ombudet skal være uavhengig og underlagt Stadsforvalteren.
  • NAV ombudet skal bidra til å minske avmaktsfølelse og redusere konflikter, som kan være resurskrevende for NAV/Stadsforvalteren og ødeleggende for mennesker.
  • NAV ombudet skal ha bred systemkunnskap i forhold til samhandling.
  • Et NAV ombud skal også bidra til å belyse uheldige samhandlinger mellom ulike offentlige systemer. 
  • NAV ombudet skal ikke være et klageorgan
  • https://agderfk.no/ombud-i-agder/nav-ombudet-i-agder/?fbclid=IwAR2CaQxgonOTx-Y8gk2GQq7jTD_gQB_ZSip5RJqSaebP9S1nCB95uJY8fvU
  • Dersom du ser behovet for NAV ombud og er enig, så signer oppropet!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bernt Isaksen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...