Nei til utbygging av Åmotåsen. Ja til å bevare grønne friområder i Heggedal.

Oppdatering:

Nå har utbyggingen i Åmotåsen kommet ett skritt nærmere oppstart og kommunen kommer snart til å legge forslaget ut på høring. Det er på tide å gi et tydelig signal om at nok er nok! Utbyggingen i Heggedal går for fort, for hensynsløst og for kortsiktig frem. Det bygges boliger som blir bilbasert når Røykenveien allerede har 15000 passeringer i døgnet. Kommunen selger naturskjønne friluftsområder som burde vært bevart, til utbyggere som presser seg til å få bygge mer enn opprinnelig regulert. Trafikksikkerhet for skolebarna og miljøvernhensyn ofres til fordel for økonomisk gevinst og en rask og effektiv fortetting i sentrale områder.

 

Skal vi la politikere og utbyggere forringe de gode kvalitetene i Heggedal på denne måten? Bør de ikke heller først bygge ut kollektivtilbud og vei -og bevare Heggedals skogspreg? Les saken og signer oppropet mot utbyggingen og for bevaring av friluftsområder i bygda vår:

 

Underskriftskampanje

 

Jeg var selv på mandagens befaring og så at, selv om de nå legger boligene bedre skjult i terrenget og bevarer hovedstien så vidt, så har prosjektet fortsatt store problemer:

- det går langt ut over opprinnelig regulert utnyttelsesgrad.

-det er bare 2/3-deler av utbyggingen som det nå er stemt over, hvilket betyr at når den tredje delen bygges ut vil det ha blitt bygd nærmere dobbelt så mye som opprinnelig planlagt fra kommunens side
- Prosjektet tar utgangspunkt i at hver boenhet vil ha 1,1 bil. De kommer altså ikke til å ha nok parkeringsplasser, da blir det gateparkering og da blir det bare plass til enveiskjøring, det blir gøy på vinteren.

- Området skal fortettes fordi det ligger 1 km fra sentralt knutepunkt. Det er bare det at det også er 100 høydemeter opp til den såkalte «Heggedal terrasse». La alle som vil ta turen opp fra Kiwi med små barn og bæreposer og gjett hvor mange flere biler dette vil føre til.

- Trafikksikkerheten ivaretas ikke, utbygger ønsket på befaringen å legge adkomst med bom rett ut i en stupbratt gang- og sykkelvei der barn har skoleveien sin.

- Boligfeltet vil endre utseendet på Åmotåsen drastisk og fjerne hele skogspreget i denne delen av Heggedal.

-Massebalansen vil neppe bli ivaretatt.

-Heggedals naturskjønne blåbærskog vil bli redusert til en sti bak rekkehushager og et lite platå.

 

Så hvor skal barna våre leke fritt i naturen? Selv i storbyer settes det av friområder, hvorfor mindre her? Hvordan skal de gå trygt til skolen? Hvordan skal vi alle få plass på toget? Hvor lenge skal vi sitte i kø hver dag? Hvor skal vi lufte hunden og hodet? Hvor mye trafikkstøy skal vi ha og hvor mye fuglekvitter? Hvor er den gode balansen mellom utvikling og trivsel?

Tidligere:

Da er de i gang med Åmotåsen igjen. Signer underskriftskampanje og møt gjerne også opp i morgen på befaring om også du ønsker at Heggedal skal få beholde noen lommer med naturområder.

Nytt reguleringskart https://innsyn3.asker.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=200249392 

Denne uken skal det stemmes over nytt forslag til reguleringsplan for utbygging av Åmotåsen. Det skal bli et stort nytt boligfelt her oppe med ca 159 boenheter i stedet for den naturskjønne urskogen som er her nå. Er det slik vi ønsker det skal bli i Heggedal? Skal alle grønne lommer bort og hele området bli en «bolig-ørken»?

Åmotåsen har vært oppe to runder før og hver gang blitt stoppet på grunn av manglende hensyn til omgivelsene. Vi kan fortsatt påvirke. Det blir en befaring i morgen ca kl. 1720 før planen vedtas den 27. mai. Foreslår at alle som ønsker å bevare mest mulig av den naturskjønne lille urskogen på Åmotåsen tar turen opp og sier sin mening om utbyggingen. Vi kan møtes på lekeplassen på nedsiden av Rødsgrenda fra ca 1700. Har du ikke anledning så er det fint om du deler underskriftskampanjen med andre.

Hvorfor bryr jeg meg om denne skogflekken? Det er ikke bare fordi jeg bor vegg i vegg med den, men fordi jeg ser hvor mange kvaliteter den gir til området. 🌲 Denne vesle skogen er til stor glede for utrolig mange, barnehagene bruker den flittig, turgåere og hundeeiere har en fin runde å gå. Barna bygger barhytter og finner et fristed å leke ute, noe som er helt nødvendig i en tid med korona der selv ikke lekeplassene er trygge for smitte. Det er klatretrær her, blåbærlyng og en liten dam. Den er knutepunkt mellom mange turstier rundt om i området og dermed lett tilgjengelig for alle. Den sørger også for støyskjerming og et yrende fugleliv.

Andre argumenter er at utbyggingen vil føre med seg økt biltrafikk siden det ligger et stykke unna toget. Det går ikke busser her oppe heller. Området som nå skal bygges ut er heller ikke blitt kartlagt av et uavhengig firma. Planforslaget kommer også før Miljødirektoratets kartlegging av naturtyper i 2020 og med tanke på hvor spesielt fint området er, bør ikke Asker kommune vente på kartleggingen?

Håper så mange som mulig møter opp i morgen og signerer underskriftsaksjonen for en grønnere og mer hensynsfull utvikling av Heggedal. ❤️

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anja Døving-Mathisen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook