Nei til studenthybler på Kirketunet!

Vi ønsker ikke at Rana kommune skal igangsette byggeprosjekt av 40-50 studenthybler på Kirketunet i Mo i Rana! Argumentene for dette er mange: 

-Byggeprosjektet vil stjele en stor del av Kirketunet Barnehages uteareal (som allerede pr. definisjon er for lite). Dette vil medføre tvunget reduksjon i antall barnehageplasser og i verste fall nedleggelse av barnehagen. Det planlagte prosjektet vil dessuten endre trafikkbildet, og umuliggjøre kjøring og henting av barn i barnehagen med bil.

- Studentblokka er planlagt med få meters avstand både til barnehagen, Mo bo- og servicesenter (eldresenteret) og menighetshuset. Kirketunet fremstår i dag som en liten, men svært aktiv plett av bybildet, med mange bruksområder både dag- og kveldstid. Det gamle menighetshuset er en flott fasade mot hovedveien. Å tvinge en så stor studentblokk inn på de få kvadratene som er tenkt, vil prege nabolaget på en negativ måte, både visuelt og funksjonsmessig. 

-Nabolaget (spesielt beboere i Elias Blixgate) vil praktisk talt få studenthyblene i bakhagen, og nabolaget vil med dette fremstå som et mindre attraktivt boligområde. 

- Det finnes mange andre områder og tomter som må være mye bedre egnet enn Kirketunet til dette formålet!

Støtt foreldregruppa i Kirketunet barnehages aksjon! Signér oppropet!