NEI til stenging av Firfisla Barnehage ved Den Norske Skolen Gran Canaria

DF6D2CA0-4EAD-46A6-8B4C-549755905844.jpeg 

Firfisla barnehage eies og drives privat. De har i mange år leid skolens lokaler, men nå ønsker ikke skolen å forlenge kontrakten. Det er svært vanskelig for barnehagen å finne andre lokaler som passer og som kommunen godkjenner, og nå ser det ut som de må stenge. Dette er tragisk for brukergruppa som for det meste består av barn fra sårbare familier med helseproblemer. Det underlige i skolens avgjørelse er at det også rammer deres egen brukergruppe! De mister kunder, da familier med barn i begge aldersgrupper, også lærere, ikke kommer og det blir slutt på den årlige rekrutteringen fra de eldste barnehagebarna til skolen. Hvis Statens behandlingsreiser bestemmer seg for å flytte pga dette, vil de i tillegg tape 30 elevers statsstøtte! Dette er mye penger på en liten skole med rundt 200 elever!

Den norske skolen har valgt en snever løsning på plassproblemer som kunne vært løst om man var villig til å samarbeide med naboen som har lokaler ledige og til disposisjon for deres behov. I stedet velger de å skyve ut barnehagetilbudet som leier lokaler i bygningsmassen deres. Arkivplass oppgis som grunn, og mulig noe klasserom. Dette var aldri en problemstilling da skolen var nær dobbel så stor. Dette virker til å være et lederproblem med manglende fleksibilitet og vilje til å samarbeide for å finne løsninger.

Vi oppfordrer deg til å dele og skrive under oppropet. Kanskje opinion kan forandre en fastlåst situasjon som HAR andre løsninger om ledelsen var villig til samarbeid.

Hilsen nåværende og tidligere brukere av barnehagetilbudet

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anette Kojedahl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )