Nei til Særbol-mottak i Nannestad

Jeg ønsker med dette og samle inn underskrifter av de som ikke ønsker et Særbol-mottak i Nannestad. Disse vil bli videreformidlet til de ansvarlige for særbol-mottaket i Nannestad i håp om at dem vil revurdere denne avgjørelsen.

Vi må stå sammen slik at vi fortsatt vil ha et trygt lokalsamfunn hvor voksne og barn kan leve og vokse opp uten beskymringer for å bli berørt av truende og utagerende asylsøkere.

Særbol står for særskilte bo- og omsorgsløsninger, og er UDIs botilbud for asylsøkere med særskilte behov og som har hatt episoder med trusler og utagerende oppførsel i ordinære mottak.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Svenn Åge Bekkelund kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook