Nei til oppdrettsanlegg ved Ørnhaugneset i Sagfjorden, Hamarøy kommune.

7BE32CC0-E56C-425B-811D-CEE401753B2C.jpegVi ønsker å stoppe etablering av Cermaqs planlagte oppdrettslokalitet ved Ørnhaugneset i Sagfjorden. 9EF4DD5F-5B01-49A9-87B2-399F7D500303.jpeg55F1C2B6-C73B-4C33-B976-57B36B629334.jpegAnlegget er tenkt etablert på Gammelhauskallen og i umiddelbar nærhet til Husøyvær. Husøyvær har en unik kystnatur og er et planlagt marint verneområde, som vil påvirkes av en stor oppdretts lokalitet. 


Sverre høivaag, Finnøy grunneierlag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook