Nei til økt trafikk forbi Langhus barneskole!

Utbyggingen av Ramstadfaret og Linås vil i løpet av de neste årene gi ca. 180 nye boenheter med adkomstvei via Bøhlerveien forbi Langhus skole. Utbedres Bøhlerveien ved utbyggingen av Linås vil kommunen stå uten kort på hånden for å få til en tverrvei mellom Bøhlerveien og Langhusveien når Ramstadåsen (ved Signeplassen) skal utbygges med ca. 350 nye boenheter. Biltrafikken forbi Langhus skole forventes da å bli over 10.000 biler pr. døgn. Allerede i dag er det kødannelse i dette området. Utbyggingen vil også medføre lange perioder med betydelig tung anleggstrafikk. Vi må påvirke politikerne til å tenke helhetlig og sørge for at det blir en god trafikkflyt forbi Langhus skole både nå og i fremtiden!

Ski kommune må stille et ultimatum overfor Statens veivesen og si at utbyggingen stanses dersom veivesenet ikke imøtekommer kravet om ny adkomstvei via Langhusveien.

Mer informasjon kan du finne her:

https://www.ski.kommune.no/horinger-og-offentlig-ettersyn/detaljregulering--linas-offentlig-ettersyn/

Vi oppfordrer deg til å signere på denne underskriftskampanjen hvis du er enig i at det ikke bør fattes et vedtak som bidrar til en betydelig økning av trafikk forbi Langhus barneskole.

Underskriftskampanjen vil sendes inn til Ski kommune innen høringsfristen 31.12.17. Vi oppfordrer deg å dele kampanjen med dine naboer, venner og bekjente på Langhus.

Siste frist for å registrere din underskrift er torsdag 28.12.17! 

 


Carsten Andersson Christensen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen