Nei til økt biltrafikk gjennom borettslaget vårt

Fossumsletta Borettslag

Som sikkert mange av dere har fått med dere så skal kommunen bygge svømmebasseng og flere blokker i område som vi i dag kaller for «dumpa» (se bilder under). Resultatet av kommunens løsning vil ikke være gunstig for oss som bor i vårt borettslag da kommunen vil stenge Aasta Hansteens vei for trafikk, både oss og Terrassen brl.

Den nye veien vil da gå gjennom vårt borettslag (mellom alle 50 blokkene og garasjetaket). Videre vil den ende ut i rundkjøringen som utkjøringen fra Stovner senter og Fossum veien møtes. Vi som bor her vet at denne rundkjøringen er allerede med dagens situasjon allerede svært belastet med stor trafikk, både fra senteret og Fossum veien. Nå vil altså den nye planen legge vår og terrassens inn/ut kjøring inn nevnte rundkjøring. I tillegg så skal det komme enda en vei fra moskeen og politistasjonen ut i samme rundkjøring.

Det vil da bli 5 av og påkjørsler i en rundkjøring som per dags dato, og særlig i rushtid eller i større arrangementer på moskeen eller større handledager på Stovner senter vil bli veldig belastet på rundkjøringen. Det vil være helt opplagt at det vil bli mye trafikale problemer rundt denne rundkjøringen med kommunens plan.

For vår del vil vårt skjermet og avstengte område bli fritt fram for biltrafikk, og hvor barna våres ferdes trygt. Vi er derfor sterkt bekymret over kommunens løsning og vi vil fremme en klage på løsningen som kommunen har valgt. Når plan og bygningsetaten er ferdig med denne saken, har vi tre ukers klagefrist! Det er derfor viktig at vi nå står sammen og samler mest mulig underskrifter til en forberedt klage. Vi håper at vi har tid nok før saken kommer ut fra plan og bygningsetaten, at vi kan drøfte saken mer på generalforsamlingen.

 

Vennlig hilsen 

Styret Fossumsletta Borettslag

 

 


Saira Khan og Steinar Børstad    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Saira Khan og Steinar Børstad fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...