Nei til ny næringspark på Vinterbro i Ås kommune!

I forslaget til ny kommuneplan i Ås kommune (Viken) er det foreslått å bygge næringspark i et svært verdifullt naturområde ved Nordbyåsen/Nøstvedtmarka på Vinterbro, navngitt Vinterbro Næringspark Øst. Arealet er på 559 daa, og det finnes store verdier knyttet til både natur og friluftsliv som vil bli betydelig redusert, selv ved en delvis nedbygging av området. 

Vi ønsker å bevare dette svært verdifulle LNF (landbruk-, natur- og frilufts)-området slik det er, uten noen form for nedbygging! Skriv under dersom du er enig. 

Skjermbilde_2022-02-01_kl._19_.12_.50_.png

Mer informasjon:

Skogen er koblet til Nøstvedtmarka som brukes som tur- og rekreasjonsområde for innbyggere i både Ås og Nordre Follo kommune, inkludert idrettslag, treningsgrupper, skoler og til dels barnehager. I et slikt tett befolket område er det spesielt viktig å opprettholde de grønne lungene man har. Dersom marka reduseres, vil friluftsverdien gå betraktelig ned.

Størstedelen av området er gammel barskog av regional verdi med flere truede arter. Denne typen skog er nasjonalt sjelden og i tilbakegang. Området er også av svært stor betydning som spredningskorridor for rødlistede arter og hjortevilt, som elg. Ås kommune sin ansvarsart, storsalamanderen (NT-nær truet), finnes også i området. Flere truede arter finnes rett utenfor området som er foreslått nedbygget, inkludert den europeiske ansvarsarten prikkporekjuke (EN-sterkt truet). En nedbygging vil ødelegge for artene i de små restene av skog som blir igjen, i tillegg til at de andre nevnte naturverdier forsvinner. 

Høringsfristen for kommuneplanen har gått ut, men det er fortsatt ikke for sent å gi et tydelig signal til politikerne om at dette området er for viktig for natur og mennesker til at det kan bygges ned!

Det trengs 17 stemmer i kommunestyret for å hindre dette. Foreløpig har MDG, SV, Venstre, Rødt og Krf stemt i mot nedbygging (11 stk). De siste 6 stemmene må komme fra noen i Arbeiderpartiet, Høyre, SP, FrP og/eller Uavhengig (22 stk). 

Vil du lese mer om saken, kan du finne Naturvernforbundets høringsuttalelse til Ås sin kommuneplan her 

Arealet refereres til som BN6 eller 5N i forslaget til ny kommuneplan. Lenke til kommunens nettside her, og til planbestemmelsene her.

IMG_20210910_161332_(2).jpg


Naturvernforbundet i Ås    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Naturvernforbundet i Ås fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...