Nei til nedlegging av to fysioterapistillinger i Frogn kommune

Frogn kommune opprettet en ny driftstilskuddshjemmel for fysioterapi for to år siden. Dette var et enstemmig vedtak fra politikerne, mens kommuneadministrasjonen var imot. Nå, to år senere, vil administrasjonen inndra TO fysioterapihjemler.

Samtidig som Rådmannen foreslår å si opp to avtalefysioterapeuter, ønsker han å opprette en ny fastlegehjemmel. Det er urimelig å sette to yrkesgrupper opp mot hverandre, men det virker som at vi fysioterapeutene må akseptere nedbygging for at antall fastleger skal økes. Kommunelegen mener at fastlegene jobber mye overtid og behandler pasienter fra andre kommuner- det gjør vi også! Vi har hvert år sendt statistikk til kommunen som viser at vi arbeider godt over avtalefestet arbeidstid for fysioterapeuter. Vi har lange ventelister og strekker oss langt for å hjelpe så mange som mulig. Konsekvensene av to færre fysioterapihjemler er ca 6000 mindre behandlinger, lengre ventelister og at folk går lengre sykemeldt.

Det er faktisk færre fysioterapihjemler pr innbygger nå enn i 1984 da driftstilskuddsordringen ble etablert. At Frogn ligger litt over landsgjennomsnittet mener vi kommer av at de fleste kommunene reelt sett har foretatt en nedbygging av fysioterapitjenesten, mens Frogn nå har nesten samme dekning. I følge rådmannen har Frogn flere fysioterapeuter med avtalehjemmel enn sammenlignbare kommuner, med andre ord vil han tilbake til 2010-nivå. I følge statistisk sentralbyrå vil behovet for fysioterapeuter øke med 30% fra 2017 til 2035, noe rådmannen tydeligvis ikke har tatt inn over seg.

Rådmannen foreslår å spare 1 million kr ved å inndra to driftstilskudd. Dette er nøyaktig det samme som en sykehjemsplass koster i året. For hver pasient, som ved hjelp av en fysioterapeut, holder seg så sprek at de ikke må flytte på sykehjem, sparer kommunen 1 million. De store fødselskullene fra rett etter krigen begynner å nærme seg 80 år, det er ingen grunn til å tro at fysioterapeuter blir arbeidsledige de nærmeste årene. Fysioterapeuter jobber for å få folk raskt tilbake til jobb, og for at eldre mennesker skal klare å bo lengre hjemme ved å holde seg i form. Vi mener kommunen kan spare utgifter ved å ha god fysioterapidekning.

Vi ber derfor om din støtte til dette oppropet. Nei til forslaget om å si opp to driftstilskudd for avtalefysioterapeutene.


Grete Weydahl, kontaktperson for avtalefysioterapeutene i Frogn.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Grete Weydahl, kontaktperson for avtalefysioterapeutene i Frogn. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...