Nei til nedlegging av kjøkkenet på Sandøytunet

Ålesund kommune ser på muligheten for å legge ned kjøkkendrifta ved sandøytunet, dette for å spare pengar i framtidig budsjett. Kjøkkenet på sandøytunet er viktig for beboere på tunet og innbyggjarane på nordøyane, kjøkkenet leverer førsteklasses mat til eldre på instutisjon, heimeværande og har utsalg for andre svoltne magar😃 vi må sørge for at kjøkkenet ikkje blir nedlagt derfor må vi signere dette oppropet!