Nei til nedleggelse av Romsås sykehjem!

Til Bydel Grorud, Byrådet i Oslo og Oslo bystyre.

 

NEI TIL NEDLEGGELSE AV ROMSÅS SYKEHJEM

 

Vi ber om at Grorud bydelsutvalg torsdag 12. mai protesterer på forslaget om nedleggelse av Romsås sykehjem som er vår hjørnesteinsbedrift.

Hvis vi mister sykehjemmet vil Romsås senter igjen føles som dødt. Oslo kommunes mangeårige innsats for å skape et levende senter torpederes av feilaktige

prognoser om sykehjemsbehovet i Oslo. Vi krever at det er helse og ikke økonomi som avgjør om eldre kommer inn på sykehjem. Vi ber Oslo bystyre gå gjennom og endre den praksis som nå styrer.

 

Romsås sykehjem er et godt sykehjem for de eldre, en god og hyggelig arbeidsplass, og sykehjemmet har byens flotteste utsikt. Sykehjemmet er en viktig lokal arbeidsplass, og nærmiljøet og sykehjemmet er knyttet sammen på mange måter gjennom alle år.

 

Groruddalen ble hardest rammet, slår Korona-kommisjonen fast i sin 2. rapport. Vi hadde mest sykdom og død. Vi har også flest ettervirkninger som gjør at mange eldre på kort tid er blitt dårligere helsemessig. Dette vil øke behovet for Romsås sykehjem. Vi ber Oslo bystyre vurdere nedleggelsen i lys av Korona-kommisjonens rapport. Grorud bydel mistet i fjor mange arbeidsplasser da Ammerudhjemmet sykehjem ble lagt ned. Derfor vil enda en nedleggelse ramme kvinnearbeidsplasser ekstra hardt . Å legge ned Romsås sykehjem er å ødelegge tryggheten i nærmiljøet. Vi ber derfor Oslo bystyre vedta videre drift av Romsås sykehjem.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ben Borgen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...