NEI til nedleggelse av kommunale barnehager i Ullensaker kommune

På grunn av økte utgifter til private barnehager i budsjettbehandlling 2017, har rådmannen i Ullensaker kommune lagt frem en plan for å effektivisere kommunale barnehager.

Det legges frem tre alternativer, og i to av alternativene foreslås det nedleggelse av alle de kommunale barnehagene eller å lage/slå sammen til STORE kommunale barnehager. Da blir flere lokale barnehager nedlagt og flyttet til sentrum av Jessheim og Kløfta. Dette ønsker vi ikke!

Vi ønsker at kommunen skal gå for alternativ 1, som innebærer å opprettholde dagens barnehagestruktur med tiltak som skal øke effektiv drift.

Hjelp oss å beholde de kommunale barnehagene!