NEI til nedleggelse av ambulansen i Hattfjelldal kommune

I forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset er det fremmet forslag om å legge ned ambulanseberedskapen i Hattfjelldal kommune. Høringsfristen gikk ut den 1. Oktober, og flere sentrale foreninger og organisasjoner har kommet med høringsuttalelser, i tillegg til Hattfjelldal kommune selv. Det nærmer seg en avgjørelse, og alle innspill er nå under systematisering hvorpå de deretter vil legge retningslinjer for gjennomgang og revidering utført av helseforetakets ledelse. Administrerende direktør skal fremme saken for helseforetakets styre i Desember.

Det er veldig viktig at vi som innbyggere i Hattfjelldal kommune synliggjør vårt standpunkt. Avgjørelsen som faller i Desember vil få store konsekvenser for oss alle om den vedtar nedleggelse eller svekking av vår ambulanseberedskap slik vi kjenner den i dag. Dette vil ikke bare gå utover Hattfjelldals innbyggere, men også de omkringliggende kommunene slik som Grane, Vefsn og Hemnes - da Hattfjelldal uten egen ambulanse vil bli nødt til å bruke deres ambulanser i mangel på egen. Derfor er det viktig at også flere enn vi som bor i Hattfjelldal støtter opp om å bevare tilbudet slik det er i dag, så del gjerne oppropet med kjente og kjære i nabokommunene også. Jo flere vi engasjerer, jo sterkere signal sender vi til beslutningstakerne.

Jeg er med min bakgrunn som sykepleier, 100 % overbevist om at det vil gå liv tapt om ambulansen vår legges ned og sentraliseres. Vi vil ikke bare miste liv, men vi vil også oppleve at mennesker med reversible sykdomstilstander slik som hjerneslag og hjerteinfarkt ikke kommer til behandling i tide - med alvorlige komplikasjoner og senskader som følge.

I Hattfjelldal betaler vi like mye i skatt til den Norske stat som alle andre, har vi ikke da krav på de samme levevilkårene, og tryggheten som de øvrige i samfunnet?

Til sist vil jeg sitere overlege John Harr fra Narvik Sykehus; Vi er seigliva her i Nord, men vi blør ikke saktere.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Malin Torgersen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...