Nei til muntlig eksamen 2021!

NEI til muntlig eksamen 2021!

Det er bestemt at muntlig eksamen skal gjennomføres. Muntlig eksamen er det siste vi trenger å utsette allerede slitne elever og lærere for. Nå som elevene endelig har kommet tilbake til skolen, er det å få vist kompetanse gjennom vurderinger og terminprøver som preger skolehverdagen. Frist for standpunkt skal settes før muntlig eksamen.

Vi er alle slitne og ønsker å bruke de fem siste ukene på å endelig være en klasse igjen. På grønt nivå har elevene 3-4 uker å forberede seg til muntlig eksamen. Nå er det vurderinger, terminprøver og standpunktkarakter som preger skolehverdagen. Frist for føring av standpunkt er 27. mai. Muntlig eksamen starter 31. mai. Ved siden av å vurdere terminprøver og andre vurderinger skal gode oppgaver, spørsmål til eksaminering og andre forberedelse til muntlig eksamen ferdigstilles. Det er IKKE forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen. Verken med tanke på elevene eller lærere på 10. trinn.

Året har vært preget av:

  • Uforutsigbarhet; utallige skifter mellom gult, rødt, mørkerødt, hjemmeskole, en dag hjemme-en dag på skolen, alle på skolen, endringer, ekstremt mye ekstra jobb.
  • Endring i planer; timeplaner, arbeidsplaner, undervisningsplaner, forskjøvet planer.
  • Omorganiseringer; nye kohorter, halve kohorter, språkkohorter, valgfagskohorter.
  • Merarbeid i forbindelse med oppfølging av elever i hjemmeskole, kontakt med hjemmet, forståelse for uteblitte innleveringer.
  • Karantene, ventekarantene, hjemme med koronalignende symptomer, utmattelse.
  • Psykiske belastninger; kontinuerlig utsatt for smitte, om elever som strever, kollegaer som er slitne, tilpasninger.

Elevene har mistet:

  • Sosial aktivitet; klasseturer, ekskursjoner, skoleball, allmøter, aktivitetsdager, miljødager, tverrfaglige uker – alt som gir energi, kompetanse og glede.
  • Motivasjonen og er nå så slitne og oppgitte. De er pressa og stressa.
  • Det meste som beskrives i overordnet del. Minner om at årets 10. trinn ikke har opplevd en vanlig skolehverdag siden 12.03.20.  

Vi har mer enn nok med å sette rettferdige standpunktkarakterer nå som endelig de fleste elevene er fysisk tilbake på skolen. Det mest rettferdige hadde vært å utsette fristen for standpunktkarakter, slik at elever som ikke har fått vist kompetansen sin får en reell mulighet til dette. Det er urimelig at 10. klasse elever skal gjennom nok en psykisk påkjenning, når hjemmeskole har preget skoleåret.

Vi har fremdeles elever som blir smittet og flere som sitter hjemme i avventingskarantene. Hva skjer hvis eksaminator eller sensor plutselig blir smittet eller satt i karantene? Bare tanken på muntlig eksamen virker ekstremt demotiverende, og gir en følelse av avmakt.

Kan vi ikke heller få de siste ukene der vi også kan finne på noe hyggelig sammen? Få dratt på den klasseturen i skogen vi aldri fikk i fjor? Eller jobbe med litt enklere og mer lystbetonte arbeider? Samarbeide, utforske og skape minner sammen? Få oppleve mestring, opplevelser, smil, latter og glede?

Vi ønsker å få med oss alle klubber på skolene i Bærum til å signere og at vi sammen sier tydelig ifra:  IKKE LA ELEVENE VÆRE TAPERNE - AVLYS MUNTLIG EKSAMEN.

 

Hilsen klubben på Vøyenenga ungdomsskole i Bærum kommune.


Klubben på Vøyenenga skole i Bærum v/Sara Christensen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Klubben på Vøyenenga skole i Bærum v/Sara Christensen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...