Nei til mer oppdrettsvirksomhet i Ofotfjorden

Det kommer til stadighet nye søknader om nyetablering av oppdrettsanlegg, dispensasjoner eller biomasseutvidelser i Ofotfjorden.

Oppdrettsanlegg i nåværende form i åpne anlegg er ikke bærekraftig og fører med seg bare problemer:

- Økt luseplage.
- Risiko for rømming.
- Dårlig fiskevelferd og høy dødelighet.
- Dårlig kvalitet på villfisk som lever nær anleggene.
- Forurensning/nedslamming av havbunnen.
- Rekreasjonsområder og fiskeplasser som blir brukt av allmennheten blir berørte.
- Fisk og reker i fjordene forsvinner og yrkesfiskere mister sitt levebrød.
- Støyforurensning.
- Økt kobber og plastforurensning.
- Mindre fisk å få i vassdragene som blir mindre attraktive.
- Medisin og kjemikaliebruk.
- Dødelighet for vill anadrom fisk.
- Anlegg flyttes rundt i fjordene og legger beslag på utilbørlig stort areal.

Inntekter havner hos eiere som kun har fokus på profitt og ikke bryr seg om miljøet. Mange av disse har ikke noe tilknytning til områdene der det drives oppdrett. Det skapes heller ikke så mye arbeidsplasser i vertskommunene som næringen lover. Det å ha mulighet til å ha en fjord rik på fisk av god kvalitet er et kjempeprivilegium og kan ikke måles i kroner og ører.

Lukkede anlegg eller anlegg på land vil løse mange av problemene. Men næringa virker ikke å være interessert i å ta det i bruk, da det er noe dyrere i drift. Lukkede anlegg innebærer også permanent produksjonssted og ikke slik det er i dag med åpne anlegg som må flyttes rundt i fjordene med ytterligere forurensningsspredning. Oppdretterne i Ofotfjorden er ikke interessert i å ta i bruk lukkede anlegg og da er det rimelig uinteressant i å la de få lov til å etablere seg andre steder. 

Ballangen Sjøfarm og Cermaq har oppdrett blant annet i Jevika, Punsvika, Tjukkeneset, Tortenneset. Ellingsen Seafood har oppdrettsanlegg ved Stabben ved Myklebostad. Ballangen Sjøfarm er i tillegg interessert i å etablere seg ved Sommarvika, og Fornes i Evenes. 

Sier ikke folk klart i fra så blir fjorden teppebombet av oppdrettsanlegg. Andre steder i landet er den ene fjorden etter den andre nærmest død pga stor oppdrettsvirksomhet og vi vil vel ikke at Ofotfjorden skal lide samme skjebne? Samtidig må politikere i vertskommuner sette seg inn i hva de eventuelt sier ja til. Kunnskapsnivået hos mange kommunepolitikere er dessverre lav, og de ser ikke hva deres avgjørelser medfører. Mulig kortsiktig profitt gir langvarige plager som ødelegger for fellesskapet.

Håper folk kan undertegne om de er enige og si hva de mener om denne industrien. Det ble på et tidspunkt samlet inn 6000 underskrifter mot oppdrett i Ofotfjorden, noe som er mye i et begrenset geografisk område. 

 


Narvik Omegn Jeger og Fiskerforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook