NEI TIL MATTILSYNETS FORBUD MOT GATEHUNDER I NORGE

MATTILSYNET HAR INNFØRT TOTALT FORBUD MOT GATEHUNDER FRA OG MED 01.07.2018

NÅ ER DET FORBUDET Å INNFØRE EN GATEHUND BÅDE KOMMERSIELT (TRACES) OG IKKE-KOMMERSIELT (PRIVAT)

Dette mener vi at er diskriminerende og helt ulovlig. Det skal gjelde likt for alle- oppdrettere, ferierende hunder og gatehunder- eller for ingen. Det florerer av frastøtende kommentarer på Mattilsynets FB side mot gatehunder. Hjelp oss med å skrive under her og vise at vi er mange som er stemmen for alle gatehundene i hele verden, og at hvert individ teller, uansett hvor den var dømt til å bli født. 

Si NEI til forbudet og skriv under på dette oppropet!

Dette er hva Mattilsynet skriver som begrunnelsen for forbudet:

Gatehunder og smitterisiko

EUs reiseregler for kjæledyr ble innført i 2004 – reglene gjelder også i Norge som en følge av forpliktelser gjennom EØS-avtalen.
De nye reglene innebar en kraftig forenkling i forhold til tidligere når det gjelder innførsel av kjæledyr til Norge. I løpet av de årene som er gått er erfaringen dessverre at reisereglene utnyttes til bl.a. salg og formidling av kjæledyr, også gatehunder og tidligere eierløse dyr[1]. Dette er i strid med regelverkets formål, som er å tilrettelegge for at dyreeiere kan ta med seg kjæledyr på den reisen dyreeier vil eller må gjennomføre som følge av ferie eller flytting, og samtidig forebygge spredning av sykdommer som kan være en risiko for dyre- og folkehelsen.
Et dyr som har levd hele sitt liv under godt kontrollerte betingelser i et privathjem, vil innebære en lavere risiko for smittespredning enn dyr med ukjent bakgrunn i hele, eller deler av livet sitt. Dyr som holdes tett sammen med andre dyr med helt eller delvis ukjent bakgrunn, f.eks i et shelter for eierløse hunder/katter, vil utsettes for de samme smittestoffene. Alle dyr fra slike dyrehold vil representere en høyere risiko for videre smittespredning.
Det innføres nå en innstramming av praktiseringen av regelverket:
· Ikke- kommersielt: Gatehunder/shelterhunder/eierløse hunder fra andre land, må være holdt av (den nye) eieren i minst 6 måneder før dyret kan reise sammen med denne eieren til Norge. Dette vil bety at for kunne ta med en gatehund til Norge må hund og ny eier ha bodd sammen i minst 6 måneder der hunden har sin opprinnelse. Eier er ansvarlig for å kunne dokumentere dette.
· Kommersielt: Det vil ikke lenger være anledning til å ta inn gatehunder med hjemmel i regelverket for handel med levende dyr.
Det er grunn til å vise til at i EUs nye lov om dyrehelse som skal gjelde fra 2021, er eierløse dyr, også hunder, definert som ville dyr, og regelverket gjelder ikke for disse dyrene uten at eventuelle særskilte tiltak iverksettes.
Ikke-kommersiell innførsel
Kjæledyrforskriften gjelder for kjæledyr, og for at en tidligere gatehund skal anses som kjæledyr, må den ha vært holdt som et kjæledyr av sin eier i minst 6 måneder før den kan tas med til Norge i følge med sin nye eier.
Kommersiell innførsel
Handel med dyr over landegrenser innebærer høy risiko for overføring av alvorlige smittsomme sykdommer både til mennesker og dyr. Det stilles derfor en rekke betingelser for slik handel med bakgrunn i veterinærfaglige vurderinger. Et grunnleggende krav er at dyr skal være holdt under kontrollerte betingelser tilstrekkelig lenge til at handel med disse dyrene ikke utgjør en helserisiko for de landene dyrene skal selges til. Dagens regelverk for handel med dyr tar i realiteten ikke høyde for at gatehunder/eierløse hunder/katter skal kunne omsettes etter disse reglene. EUs handelsregelverk for levende dyr gjelder derfor ikke for gatehunder. Regelverket kan ikke hindre spredning av smittsomme sykdommer ved innførsel av gatehunder slik det er i dag.

Støtt gatehunder i Bosnia    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Støtt gatehunder i Bosnia fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...