Nei til massetesting av barn!

Barn trenger trygge voksne og mennesker som sørger for at de ikke blir utsatt for blant annet psykisk vold, negativ sosial kontroll og påføring av smerte. (www.dinutvei.no

Barn har barnerettigheter som skal hindre dem i å bli utsatt for dette, som barneverntjenesteloven og barnekonvensjonen. 

Men når myndighetene nå foreslår massetesting av friske barn i ledd av gjenåpning, da må vi som foreldre si "stopp", hvis ingen andre gjør det. Og det hjelper ikke å si stopp et halvt år etter. Barn blir sjelden alvorlig syke av denne sykdommen. De eldste og mest utsatte har fått tilbud om vaksinen. Det er ingen grunnlag for å legitimere denne systematiske massetestingen. Empirisk har Norge ikke noe helsemessig grunnlag for å hevde at dette er nødvendig.

Barn som for eksempel har opplevd ulik type vold, traumer, turbulente hjem og overgrep er særlig utsatt for å få en testpinne stikket inn i kroppens hulrom, som fører til ubehag, uten å kunne kontrollere dette eller motsette seg dette. Det kan føre til retraumatisering, og dette overgrepet da gjort av myndigheter som i utgangspunktet skal beskytte barn mot overgrep. Det vil i verste fall kunne føre til senere alvorlige psykiske lidelser. Barn har allerede blitt utsatt for betydelig risiko gjennom pandemiens tiltak.

Oppropet er en bekymringsmelding om myndighetenes inngripen i barns privatliv og autonomi, om svekket foreldremakt som barnets beskyttere, og om psykiske senvirkninger barn kan få.  Dette er et ønske om at helseinngripen ikke skal gjøres, unntatt når det er strengt tatt nødvendig. Tiltakene skal ikke koste mer enn det man skal beskyttes mot. 

Så kjære Erna og helsedirektør og andre med myndighet til å beskytte våre barn. Dette må ikke påtvinges barn, dette må stoppes nå, før igangsetting! Ikke et halv år etter! 

 

"En bønn fra sivilbefolkningen om en god framtid, hvor vi senker stressnivået og finner tilbake til tryggheten, tilliten og sunne oppvekstforhold for barn og unge, på strukturelt plan så vel som individuelt plan!"

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Janne Bragerhaug fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...