Nei til kraftsløsende datasenter på Lalm!

Undertegnede sier nei til kraftsløsende datasenter på Lalm, slik det planlegges i en pågående reguleringssak i Vågå kommune.

Vi ber de folkevalgte i Vågå si nei til foreliggende planprogram for et stort og kraftsløsende datasenter på Lalm, et datasenter som vil forbruke energi opp mot sytti tusen husstander, (eller tilsvarende 3 ganger kraftproduksjonen ved Nedre Otta), og som ikke vil kunne utnytte spillvarmen på en optimal og samfunnsnyttig måte.

Vågå kommune har ingen garanti for at Krefter AS ikke vil drive med kryptovaluta, og det er ingen saklig informasjon som tilsier at datasenteret vil gi mange arbeidsplasser lokalt.

Datafirmaet Krefter AS har ikke vist seg seriøse eller pålitelige, og våre folkevalgte bør si nei til deres planprogram når dette kommer til behandling og skal avgjøres i Vågå kommunestyre.

Dette oppropet er startet av Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel.

- Vi vil overlevere underskriftene til ordfører og kommunedirektør i Vågå kommune.

- Vi vil samtidig kreve at kommunen snarest avholder et åpent folkemøte om saken. På et slikt møte må kommunens administrative og politiske ledelse informere om sitt syn på saken, og det må gis full anledning til spørsmål og kommentarer fra salen. Kryptovalutasmuldring.jpg


Nelly Einstulen, Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nelly Einstulen, Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...