Nei til innføring av eiendomsskatt i Aurskog-Høland

Jeg som signerer dette opprop aksepterer ikke innføring av eiendomsskatt i Aurskog-Høland.

Jeg aksepterer heller ikke at kommunen øker de kommunale avgifter som allerede er blant de høyeste i landet ytterligere.

Jeg mener det er uakseptabelt at en kommune som ikke klarer å holde kontroll med sine kostnader legger ytterligere byrder på kommunens innbyggerne som følge av et vedvarende økonomiske vanstyre.