Nei til høyhus midt i småhusbebyggelsen på Kristianslyst

Dette området er regulert til eneboliger, men Base Property planlegger nye høyhus og fortetting uten å ta hensyn til konsekvenser for bomiljøet:

-Økt trafikk og køer i Stavangers allerede mest trafikkerte område Kristianslyst -Hillevåg.

-Økt parkeringsbehov, i et allerede belastet område.

-Stor og høy bebyggelse midt i småhusbebyggelsen som skyggelegger og tar sol fra eksisterende bebyggelse.

-Verdiforringelse av området rundt.

-Høyhus skaper plagsom og farlig vind.

-Redusering av grøntområdet opp mot Vannasen.

 

Vi som undertegner mener:

1. All fortetting må ta hensyn til eksisterende småhusplan, og ta vare på bomiljøet.

2. Grøntområdet opp mot Vannasen må vernes.

3. Biltrafikk i området skal ikke øke.

 

Link til planen i Stavanger kommune:

http://opengov.cloudapp.net/Cases/STAVANGER/Case/Details/365378?documentID=1566214

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Vidar Mørch fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...