Nei til miljøskadelig fosfatgruve i Kodal!

Dagbruddet vil påvirke naturen, miljøet og lokalbefolkningen svært negativt.

Det engelske gruveselskapet Kodal Minerals Plc søker tillatelse fra kommunene Andebu/Sandefjord og Larvik for å få utvinne fosfat på turområdet Andersbonn i Kodal, Vestfold.

Det raserer også store områder flott natur, der også mange rødlistearter befinner seg. 

Sprengning, knusing, opprydningsprosesser og transport vil påvirke området med støy, støv, forurensning og
tungtrafikk, derfor er lokalbefolkningen imot dagbruddet. 

Fosfor er nødvendig i landbruket, men kan lett og lønnsomt resirkuleres. I motsetning til dagbruddet i Kodal, vil resirkulering av fosfat gi grønne og varige arbeidsplasser. I det økologiske landbruket er ikke fosfortilsetning nødvendig i det hele tatt. Om vi fortsetter slik som nå vil fosfat som finnes i fjell være uttømt innen 50-100 år. Dette er dårlige nyheter for fremtidens økende befolkning som allerede sliter med klimaendringer som påvirker matproduskjon. Vi burde ikke utvinne denne ressursen før det virkelig er behov for den!


 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Matilde Angeltveit kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook